Zahrada byla okouzlující inspirací k učení

Co to je senzitivní učení? Jak snadno rozvíjet orientaci dětí v terénu? Na tyto i další otázky odpověděl účastníkům seminář nazvaný Zahrada učí, který se uskutečnil v přírodní zahradě ZŠ Žimrovice 19. […]

Mimoopavským školkám chybí neformální setkávání

Témata pracovního, občanského a rodinného práva s uvedením konkrétních příkladů z praxe prezentoval účastníkům semináře pro Opavsko i Vítkovsko JUDr. Alexander Messe. Aktivita proběhla v příjemné a pracovní atmosféře. Bonusem aktivity […]

Učitelská kavárna se soustředila na regionální identitu

Učitelská kavárna pro pedagogy humanitních věd se 20. května 2019 věnovala především regionální identitě. Uskutečnila se v Matičním domě v Opavě a setkání propojilo také pracovní skupiny z Opavska a Vítkovska, které […]

Děti z mateřinek se nemocnice nebojí

Téměř 150 dětí z mateřských škol na Opavsku se zúčastnilo závěrečného setkání v rámci programu Nebojme se nemocnice, které proběhlo ve dnech 13. až 15. května na Střední zdravotnické škole v Opavě. Samotného […]

Učitelé z Opavska se inspirovali přírodní pedagogikou

Přírodní pedagogika vychází z aktivního kontaktu člověka s lesem. Cílem onoho kontaktu je učit se. Učíte se o sobě a přídavkem k tomu jsou rozvíjeny dovednosti, znalosti. Dovídáte se podstatné věci o sobě […]

Děti ukázaly, že se nemocnice nebojí

Cyklus několika témat zdravotní výchovy pro děti mateřských škol už má své první “absolventy”. Aktivitu nazvanou Zdravotní výchova pro MŠ anebo Žáci vzorem pro život v pondělí 13. května ukončily […]

Přírodní zahrady poskytly pedagogům nápady do výuky

Jednodenní zájezd 3. května 2019 byl určen především všem zájemcům o učení venku a témata EVVO (koordinátory EVVO, pedagogy, zástupce neziskových organizací a střediska volného času). V průběhu dne se zúčastnili […]

MŠ Srdíčko získala nový ponk

Pátý ponk v pořadí. To je aktuální stav zavádění polytechnické výchovy do mateřských škol na území Opavska. Ve čtvrtek 18. dubna 2019 obdržela nový pracovní stůl Mateřská škola Srdíčko na […]

Pracovní skupina na podporu aktivních dětí znovu jednala

Pracovní skupina zaměřená na aktivní děti se znovu sešla 10. dubna 2019 v LoveCoWork v Opavě. Stěžejním bodem, který členové řešili, bylo popsání hlavních problémů a jejich příčin v oblasti podpory aktivního […]

Lektor přiblížil finanční gramotnost formou hry

Workshop zaměřený na finanční gramotnost v oblasti pojištění rizik spojený s hraním hry vedl Tomáš Kořený ze společnosti Finanční svoboda. Akce se uskutečnila 2. dubna 2019 v Opavě, v sídle opavské pobočky KVIC. […]

Turnaj v deskových hrách si děti užily

Otice – Deset škol a dvanáct soutěžních družstev, tak vypadal turnaj deskových her nazvaný Kdo hraje, ten jede, který společnými silami připravili Místní akční skupina Opavsko z. s. a HRAcí […]

René Szotkowski varoval před riziky na internetu

Uskalí komunikace na internetu přiblížil pedagogům, preventistům dalším posluchačům ve svém vystoupení 25. března 2019 na půdě Fakulty veřejných studií Slezské univerzity v Opavě zástupce vedoucího projektu E-bezpečí PhDr. René […]

Ekonomky se seznamovaly s novou legislativou

Na novinky v oblasti účetnictví se soustředil seminář, který 20. března vedla Radka Tyburcová z firmy PAM-ÚČTO, s. r. o.  Akce se uskutečnila v Obecním domě v Opavě. “Seminář se soustředil […]

Asistenti si tentokrát “posvítili” na výchovné problémy

V pořadí třetí setkání asistentů pedagoga a školních asistentů z regionu Opavska, jehož lektorkou byla opět speciální pedagožka Olga Kusá z Brna se uskutečnilo 19. března v opavském co-workingovém centru LoveCoWork. Olga […]

Sdílený logoped v MŠ

V školním roce 2019/2020 bude logopedická péče probíhat ve dvou mateřských školách  na Opavsku, a to v ZŠ a MŠ Velké Heraltice a MŠ Sedmikrásky Opava. Cílem aktivity je podpořit přirozený vývoj […]

Inspirace ke změně byla přínosem

Aktivitu tvořily tři vzájemně na sebe navazujících setkání, která se uskutečnila 23. října a 20. listopadu 2018 a závěrečné setkání proběhlo 6. března 2019. První dvě setkání proběhla ve velmi […]

Pracovní skupina pro aktivní děti se sešla podruhé

Pracovní skupina zaměřená na aktivní děti se na svém druhém setkání 13. února 2019 zabývala kromě jiného SWOT analýzou zaměřenou na podporu rozvoje aktivního občanství u dětí a mládeže ve […]

Konference nabídla recepty, jak učit venku

Místní akční skupina Opavsko realizovala v rámci vzdělávacího programu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání pro oblast Opavska a Vítkovska konferenci nazvanou VÝUKA PRO BUDOUCNOST – JAK VYCHOVÁVAT A UČIT VENKU, která […]

Workshop se zabýval zrozením kmenového vůdce

Jak na kulturu školy anebo Zrození kmenového vůdce. tak se jmenoval workshop, který vedla Jana Stejskalová 12. února v Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě. Workshop kromě jiného ukázal, jaké možnosti […]

Malí šikulové

Ve školním roce 2019/2020 bude aktivita probíhat v tomto školském subjektu:  MŠ Pekařská, Opava Cílem aktivity je rozvíjení manuální a technické zručnosti dětí předškolního věku v mateřských školách. Pod vedením […]

Vrstevnická debata na téma Klimatické změny

Určeno:  žákům základních škol (7. – 9. ročník) a pedagogům Obsah:   Aktivita je příspěvkem k Týdnu pro klima, který probíhá od 20. do 27. září 2019. Na přípravě programu celého týdne […]

Jiřina Bednářová představila i Klokana

Jak přistupovat k pedagogické diagnostice a jak by měla vypadat. I o tom hovořila na svém celodenním semináři 23. ledna v Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě Jiřina Bednářová z Brna. […]

Elon brzy dostane svůj ekologický dopravní prostředek

Elon už se brzy dočká svého ekologického vozítka. Návrhy vozítek pro patrona Místního akčního plánu Opavsko a Vítkovsko II vymýšlely děti na opavských a vítkovských školách a který návrh patří […]

Seminář pro ekonomky II

Určeno:  mzdovým a účetním pracovníkům ve školství Obsah:  Seminář bude zaměřen na aktuální změny týkající se nového vykazování ve školství, tvorba tzv. PH MAXů.                […]

Historická dílna

Určeno:  pedagogům ZŠ, SVČ a NNO Obsah: Historická dílna je tematický workshop zaměřený na metody moderní výuky a didaktiky dějepisu. Učitelé dějepisu a dalších humanitních předmětů, studenti, muzejní pedagogové i […]

Podpora práce školních psychologů – 1. společné setkání

Určeno: školním psychologům Obsah: Cílem aktivity je zajištění metodického vedení školních psychologů z regionu a vytvoření prostoru pro jejich setkávání a sdílení. V rámci těchto metodických mohou školní psychologové sdílet […]

Chemické pokusy v MŠ

Ve školním roce 2019/2020 bude aktivita probíhat v těchto školských subjektech:  ZŠ a MŠ Velké Heraltice MŠ Stěbořice MŠ Opava, Pekařská Cílem této aktivity je podpořit v dětech předškolního věku badatelské […]

Inspirace ke změně v MŠ (2. kurz)

Pozor: změna termínu, aktivita začíná 10. října 2019   Určeno:  pedagogickým pracovníkům MŠ včetně vedoucích pracovníků Lektorky:  pedagožky MŠ Hradec nad Moravicí Aktivita obsahuje cyklus tří seminářů s cílem seznámit […]

Konference Impulz – lepší škola pro všechny

POZOR: NA TUTO AKCI SE VÝJIMEČNĚ PŘIHLAŠUJTE SKRZE SPECIÁLNÍ PŘIHLAŠOVACÍ SYSTÉM – UMOŽNÍ VÁM NAVOLIT I POŽADOVANÝ WORKSHOP.  PŘIHLAŠUJTE SE ZDE: https://www.conbri.com/event/konference-impulz-lepsi-skola-pro-vsechny   Určeno:  pedagogům MŠ, ZŠ, zástupcům NNO, SVČ a […]

Projekt Ponky do mateřských škol pokračuje

Polytechnické vzdělávání v mateřských školách se dostalo do další fáze. Díky firmě HON a.s. se nám podařilo zajistit půl kubíku balsy do mateřských školek. Školky pilotně ověří, jestli rozměry „fošen“ vyhovují […]

Pracovní skupina pro aktivní děti zahájila svou činnost

Pracovní skupina pro podporu aktivních dětí a žáků nazvaná příznačně Do toho! se sešla na své první schůzi 5. 12. v LoveCoWork v Opavě za účasti zástupců neziskové sféry, pedagogů dvou opavských […]

Školní parlamenty nejsou konkurencí

Akce byla pokračováním cyklu zaměřeného na podporu školních parlamentů. Tentokrát šlo o burzu nápadů, které si účastníci jako příklady dobré praxe navzájem sdíleli, ať už šlo o úspěšné školní projekty […]

Hravě a s chutí o zdravém životním stylu

Kapacita programu je pro školní rok 2019/2020 již naplněna. V případě vážného zájmu se obraťte na garantku akce Kateřinu Skalíkovou (skalikova@masopavsko.cz)   Určeno: Žákům 1. stupně ZŠ, pedagogům, rodičům O […]

Lidová kultura – písničky a tance určené dětem

Určeno:  pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ, SVČ a NNO Obsah:  Hlavním cílem cyklu je začlenit regionální tradice lidové kultury zpět do výchovy mateřských škol a vyučování prvního stupně základních […]

Výuka jazyků: drilování gramatiky nebo schopnost se dorozumět?

V neformálním prostředí kavárny Obecního domu v Opavě proběhlo první metodické setkání pedagogů jazykových věd z regionu Opavska. Akce se zúčastnily pedagožky, které se dlouhodobě výuce cizích jazyků na základních školách věnují. […]

Výuku jazyků lze pojmout i jako zážitek

Seminář umožnil učitelům angličtiny na 1. stupni ZŠ možnost si prakticky, na “vlastní kůži”, vyzkoušet a osvěžit aktivity vhodné k realizaci základních výukových témat v hodinách tak, aby při nich […]

Agrese je OK

Určeno:  pedagogům MŠ, ZŠ, SVČ a NNO O čem to je:  Jednodenní zážitkový seminář, který je zaměřen na proaktivní práci s agresí u kluků, zejména na rozbor konkrétních situací, které […]

Emoční sebeobrana pro pedagogy

Určeno: pedagogům MŠ, ZŠ O čem to je: Workshop zaměřený na seznámení s teoretickými a metodologickými východisky vědomé práce s emočními procesy a osvojující si nástroje, které umožňují jednotlivci zvyšovat psychickou odolnost […]

Zdravá jídla do školních jídelen patří

Školení o tom, že i strava ve školní jídelně může být zdravá, se uskutečnilo v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska v pondělí 29. října 2018. Praktický seminář pro […]

Nebojme se „poskytování první pomoci“

Určeno:  Pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ Obsah:  Aktivita zahrnuje nácvik praktických dovedností učitelů v dětské první pomoci, odstraňování strachu a nejistot v poskytování první pomoci (např. hodnocení stavu vědomí, dechu, […]

Koordinátoři parlamentů si vyměňovali zkušenosti

Zakládáte školní parlament a potřebujete poradit? Nebo chcete tipy na to, jak činnost už fungujícího parlamentu vylepšit? I takovými tématy se zabývali na svém setkání 25. října koordinátoři školních parlamentů. […]

Zdravá svačinka přilákala hlavně maminky školáků

Jak připravit zdravou svačinku pro školáka se mohli dozvědět účastníci semináře pro pedagogy a rodiče 18. října 2018 v Matičním domě. V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území Opavska […]

Podpora práce školních psychologů – 2. společné setkání

Určeno:  školním psychologům Obsah:  Cílem aktivity je zajištění metodického vedení školních psychologů z regionu a vytvoření prostoru pro jejich setkávání a sdílení. V rámci těchto metodických mohou školní psychologové sdílet […]

Polytechnika v mateřských školách dostala zelenou

Projekt Inovativní metody práce v MŠ se zaměřením na polytechnické vzdělávání v těchto dnech vstoupil do své další fáze. Pedagožky z Opavska a Vítkovska byly ve středu 26. září proškoleny […]

Thomas Pedroli přiblížil Umění komunikace

Umění poslouchat své pocity představil asi čtyřicítce přítomných pedagogů, rodičů a dalších posluchačů holandský intuitivní pedagog Thomas Pedroli. Došlo i na praktické ukázky práce s emocemi, odhalování pocitů a myšlenek a […]

Lídři se utkali o sympatie mladých Opavanů

Dvanáct lídrů či dalších kandidátů stran a hnutí, kteří se ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách. Tak vypadala předvolební debata nazvaná Mladí vám to řeknou, kterou 13. září společně pořádalo […]

Hodnocení podle “Líného učitele”

Určeno:  pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ O čem to je: Cílem semináře je doplnit dovednosti účastníků o nové poznatky v oblasti hodnocení, seznámit je s různými způsoby hodnocení a vzájemného hodnocení […]

Cesta ke změnám (Mensa do školky)

Určeno:  Pedagogickým pracovníkům MŠ včetně vedoucích pracovníků, přednost získávají absolventi kurzu Inspirace ke změně v MŠ (1. a 2. kurz) Obsah:  Vzdělávání učitelů MŠ v metodě NTC Learning I. – III., […]

Angličtina zážitkem

Určeno:  Učitelům AJ na 2. stupni ZŠ a SŠ Obsah: Proč je důležité věci zažít? Může učení opravdu tak bavit, že studenti nebudou chtít na přestávku a budou na sociálních sítích […]

Jak přivést k životu ŠVP – panelová diskuse

Určeno:  pedagogům MŠ, ZŠ O čem to je:  Cílem diskuse bude hledat cesty k ŠVP jakožto živému dokumentu, který pomáhá všem aktérům vzdělávacího procesu. Diskuse je vhodná právě pro ty z […]

Práce s nadanými žáky v MŠ a ZŠ – 1. kurz

Ve školním roce 2019/2020 proběhne seminář pro pedagogy opavských škol na ZŠ T. G. Masaryka. Přesný termín realizace bude zveřejně na podzim 2019. Určeno:  Učitelům MŠ a ZŠ Obsah:  Nadané […]

Příběhy našich sousedů

Určeno: žákům základní školy (8. – 9. třída) a jejich pedagogům Obsah aktivity:   Žákovský dokumentaristický projekt zaměřený na sociální a občanské kompetence. Projekt nabízí alternativní způsob výuky, kdy se žáci […]

Práce s nadanými žáky v MŠ a ZŠ – 2. kurz

Ve školním roce 2019/2020 proběhne seminář pro pedagogy mimoopavských škol v ZŠ a MŠ Pustá Polom od února do května 2020. Přesný termín bude zveřejněn na podzim 2019. Určeno:  Učitelům […]

ELON se představil v Opavě i Vítkově

Elon neboli patron Místních akčních plánů vzdělávání na Opavsku a Vítkovsku se vydal do světa v druhé polovině června ve vítkovské knihovně a v opavském Obchodním a společenském centru Breda&Weinstein. Světlo světa […]

Jedu v tom taky

Tak se jmenovalo setkání realizátorů Místních akčních plánů, kteří přijali pozvání MAS Opavsko a přijeli za námi do Hradce nad Moravicí 11. června 2018. Výměna zkušeností s uváděním MAP do praxe […]

Inspirativní hodina – čtení mě baví

Určeno: Učitelům 1. stupně ZŠ, členům PS ČG Obsah:  Přímo ve výuce Vám budou předvedeny konkrétní metody práce se žáky zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti.. Hodina bude probíhat v malotřídní škole.  […]

Koordinátoři MAP mají za sebou první setkání

Ve středu 30. května se uskutečnilo setkání s koordinátory Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání na Opavsku. Setkání v opavském Obecním domě se účastnili převážně ředitelé či jejich zástupci, případně další […]

Efektivní spolupráce škol s dalšími aktéry

Určeno:  pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům Obsah:  Realizace kulatých stolů zástupců škol s představiteli SPOD, NNO, PPP/SPC, PMS apod. Aktivita bude realizována přímo na škole pro zájemce, popřípadě pro celý pedagogický sbor. […]

Kariérové poradenství nově – INFORMA

Určeno:   pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům O čem to je:  V rámci aktivity budou svolání výchovní poradci a další odborníci z oblasti kariérového poradenství. Předmětem setkání bude podání zpětné vazby přímo od […]

STEM cestování pro žáky a pedagogy

Určeno: žákům 2. stupně ZŠ, kteří se rozhodují o svém dalším studiu O čem to je: Cílem aktivity je poskytovat školským subjektům organizační, informační a finanční podporu pro návštěvy odborných […]