Pedagogové v městských sadech zkoumali, jak učit venku

3. říjen 2019

Účastníci semináře se sešli v Městských sadech v Opavě k tématu učení venku. Seminářem provázel Jakub Kubačka. “Lektor v úvodu představil účastníkům semináře aktivity, cíle a hlavní témata spolku Natura. Mezi jinými se jednalo o pobytové tábory zaměřené na poznávání přírody, edukační programy pro pedagogy i děti a realizace přírodních zahrad,” poznamenala garantka akce Kateřina Skalíková. Dále se podle jejích slov jednalo o revitalizaci jezírek v Městských sadech a primárního záměru zapojení těchto vodních ploch do bližšího poznávání a zkoumání veřejností. “U vodních ploch se skupina účastníků zdržela a lektor s pomocí základních pomůcek, například lupy, sítka či plastové nádoby prakticky předvedl způsoby zkoumání vody a bahna a následné určování nalezených živočichů podle klíče,” doplnila Kateřina Skalíková. Přítomní se podle ní mohli pozastavit např. nad tím, že v každou roční dobu vypadají vodní plochy jinak. “Mohli jsme také srovnat například to, jak vypadá splešťule blátivá a larva potápníka,” dodala garantka semináře. Přítomní se také zabývali tím, jakou mají funkci vodní rostliny nebo jak vypadá ďáblík bahenní nebo nachta trojlistá. Další zastávkou v parku byla broukoviště. “Zde lektor ukázal účastníkům semináře, co všechno lze v místě najít a kde, a jak tyto poznatky předat dětem,” poznamenala Kateřina Skalíková. Závěr praktického semináře patřil diskusi o tematických otázkách.

Související příspěvky