Školní psycholožky sdílely zkušenosti z praxe

7. říjen 2019

První setkání školních psycholožek proběhlo v tomto školním roce 7. října 2019 v LoveCoWorku. “Během setkání si psycholožky kromě jiného vyměňovaly aktuální informace ze škol, na kterých působí. Probíraly se například otázky financování pracovníků ŠPP, spolupráce s pedagogy a vedením škol a podobně,” popsala setkání garantka akce Daniela Nováková. V rámci intervizní části setkání pak přítomné psycholožky sdílely své případy z praxe. Tentokrát se řešilo především téma a kazuistiky práce s žáky s mozkovou dysfázií, a to v průběhu let. Dále psycholožky sdílely své zkušenosti práce s dětmi trpícími úzkostí a diskutován byl také případ chlapce s poruchami chování.

Související příspěvky