Psycholožky pracovaly s kartami emocí

29. červen 2020

V pořadí třetí setkání věnované společné práci školních psychologů se uskutečnilo 29. června 2020 na ZŠ Havlíčkova, Opava. Jeho hlavním tématem byli terapeutické karty COPE. Lektorka Mgr. Mária Anyalaiová, Ph.D. vysvětlila přítomným, jak používat model komunikačních a copingových strategií BASIC PH Izraelské psycholožky Olfry Ayalon a následně využívat model v krizové intervenci, poradenství a terapii. Dále představila lektorka Karty s příběhy, které se používají při poznávání klienta, jeho procesu a odkrývání důležitých figur a dalších aspektech psychologického procesu. Karty pomáhají také odhalit způsob zvládání překážek a řešení konfliktů. Do třetice se účastníci seznámili a měli možnost pracovat s Kartami moře emocí. Tyto karty lze také využít v psychodramatu, modelování emocí a poznávání emočního klimatu ve třídě. Účastnice byly seznámeny s využitím karet při práci s rodinou, školní třídou i s dospělými (pedagogický sbor, organizace).