Akutní, emoční, stresové a krizové situace ve škole a jak je zvládat II

12. leden 2021
volno 24 ze 25 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pracovníkům školních poradenských pracovišť a pedagogům ZŠ

Obsah: Prohloubíme porozumění akutním, krizovým a posttraumatickým stavům a budeme zkoumat bezpečný rámec základního kontaktu, potřeb a komunikace s dětmi a dospívajícími. Definujeme základní prvky skupinové a individuální intervence z pohledu školy. Kurz bude zaměřen především na rozbor konkrétních kazuistik.

Lektor:  Mgr. Martin Hofman

Čas realizace:  9:00 – 16:00     

Místo realizace:  Lidový dům, Opava (Otická 1711/10)

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce. V případě, že se nemůžete zúčastnit a jste přihlášení, svou účast omluvte u garanta akce. Vaše místo bude neprodleně nabídnuto náhradníkům.

Garant akce:  Ing. Daniela Nováková (novakova@masopavsko.cz)