Akutní, emoční, stresové a krizové situace ve škole a jak je zvládat? (Vzdělávání pracovníků školních poradenských pracovišť)

17. leden 2020
volno 6 ze 25 místPŘIHLÁSIT SE

Upozorňujeme na změnu začátku workshopu z 9:00 na 8:30

Určeno:  Pracovníkům školních poradenských pracovišť, pedagogickým pracovníkům

O čem to je: Jak vypadá zdravá i vyhrocená dětská a lidská emocionalita? Jak rozvíjet zdravé a bezpečné reakce na pocity druhých? Jak se projevuje stres, krize, trauma u dětí a dospívajících? Prohloubíme porozumění akutním, krizovým a posttraumatickým stavům a budeme zkoumat bezpečný rámec základního kontaktu, potřeb a komunikace s dětmi a dospívajícími. Definujeme základní prvky skupinové a individuální intervence z pohledu školy. Tématem také bude praktická sebepéče, duševní hygiena a antistresové postupy.

Lektoři: Mgr. Martin Hofman

Termín: 17. ledna 2020

Čas realizace: 8:30 – 16:30

Místo realizace: Sakura centrum Opava, Sadová 12/14

Účastnický poplatek:  Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce: Ing. Daniela Nováková

Související příspěvky