Asistenti si tentokrát “posvítili” na výchovné problémy

19. březen 2019

V pořadí třetí setkání asistentů pedagoga a školních asistentů z regionu Opavska, jehož lektorkou byla opět speciální pedagožka Olga Kusá z Brna se uskutečnilo 19. března v opavském co-workingovém centru LoveCoWork. Olga Kusá se již několik let věnuje tématu spolupráce AP s pedagogy, zaměřujeme se na podporu tandemové spolupráce AP a PP a vzhledem ke svým zkušenostem s prací se žáky se SVP a žáky s výchovnými potížemi může AP podpořit i v dané oblasti. V úvodu proběhlo krátké vzájemné seznámení všech přítomných a sdělení vzájemných očekávání. Následně probíhalo setkání tzv. Balintovskou intervizní metodou, kdy účastnici přinášeli k řešení různorodé situace, které ve škole při práci se svými žáky řeší. Metodické setkání bylo zaměřeno hlavně na řešení výchovných potíží žáků, se kterými se přítomni asistenti setkávají velmi často.