Badatelsky orientovaná výuka (program Zdravého stravování pro děti a žáky MŠ a ZŠ, rodiče, pedagogy)

volno 8 ze 8 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ, SVČ a NNO

O čem to je:  Praktický seminář nabízí osvojení si metody badatelsky orientovaného učení. Vyzkoušíme si všechny fáze badatelsky orientované výuky, naučíme se pracovat s otázkou a hypotézou, ukážeme si různé varianty vlastního výzkumu, zpracování výsledků i prezentace. Lektor nás provede celým cyklem badatelství, zaměříme se především na otevřené bádání v terénu a nebudou chybět příklady vhodných pomůcek a literatury. Seminář je vhodným vzděláváním pro vedoucí badatelských klubů. Zaměření: především na přírodovědné předměty (matematika, fyzika, přírodopis, chemie, zeměpis).

Lektor:  Ing. Martin Kříž (Chaloupky, o. p. s.)    

Termín:  červen 2020 (bude upřesněno v Katalogu 2 a na webových stránkách)

Čas realizace:  bude upřesněno v Katalogu 2 a na webových stránkách

Místo realizace: ZŠ Žimrovice

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 20 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková