Bob Kartous mluvil o úskalích současného vzdělávání

11. únor 2020

Lektor Bob Kartous (EDUin) představil přítomným svůj pohled na současný vzdělávací a výchovný systém. Nešetřil přitom odkazy na zajímavou literaturu, zejména ze sociologické oblasti (Nassim Nicholas Taleb: Černé Labutě či Zygmund Bauman: Retrotopie). Komentoval také současný vývoj pracovního trhu, zejména to, že v dohledné době se podle OECD až 44 procent pracovních míst na trhu práce zcela promění. Školství má podle Kartouse připravovat žáky na povolání, která teprve v budoucnu vzniknou. Proto podtitul jeho knihy No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? Situace ve středním odborném školství podle lektora ze 70 procent odráží situaci v průmyslu v naší zemi v 80. letech 20. století. Mezitím se však skladba trhu práce a jeho požadavky radikálně proměnily. Školství by mělo žáky vést v prvé řadě k sebepoznání a pak k poznávání světa kolem. Jednou z klíčových dovedností žáka by měla být schopnost rozhodovat se. Kartous zmínil také závěry psychiatra Manfreda Spitzera, který podobně jako český psychiatr Stránský, upozorňuje na to, že u dětí, které ve velké míře dnes používají digitální technologie, dochází k zastavení vývoje mozku. V závěru debaty zmínil Bob Kartous, že neformální vzdělávání by mělo být integrovanou součástí systému formálního vzdělávání.

 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008638) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.