Burza představila různé vzdělávací aktivity

18. únor 2020

Především pro pedagogy, kteří využívají místně zakotvené učení, byla připravena tato akce s názvem Burza vzdělávacích aktivit, jejímž cílem bylo představit pedagogům stávající edukační možnosti organizací působící v našem region a také seznámit účastníky Burzy mezi s sebou, poznat jejich nabídky a nastartovat jejich možnosti spolupráce. “Burza byla koncipována jako pásmo krátkých prezentací všech šestnácti účastníků,” uvedla garantka akce Kateřina Skalíková. Každý z účastníků představil svou organizaci a její výukové programy směřované především školkám a školám. Na konci následovala diskuse a rozebírání informačních letáků a malého katalogu, který byl při této příležitosti vytvořen.

 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008638) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.