Sdílený logoped v MŠ

V školním roce 2019/2020 bude logopedická péče probíhat ve dvou mateřských školách  na Opavsku, a to v ZŠ a MŠ Velké Heraltice a MŠ Sedmikrásky Opava. Cílem aktivity je podpořit přirozený vývoj […]

Malí šikulové

Ve školním roce 2019/2020 bude aktivita probíhat v tomto školském subjektu:  MŠ Pekařská, Opava Cílem aktivity je rozvíjení manuální a technické zručnosti dětí předškolního věku v mateřských školách. Pod vedením […]

Vrstevnická debata na téma Klimatické změny

Určeno:  žákům základních škol (7. – 9. ročník) a pedagogům Obsah:   Aktivita je příspěvkem k Týdnu pro klima, který probíhá od 20. do 27. září 2019. Na přípravě programu celého týdne […]

Seminář pro ekonomky II

Určeno:  mzdovým a účetním pracovníkům ve školství Obsah:  Seminář bude zaměřen na aktuální změny týkající se nového vykazování ve školství, tvorba tzv. PH MAXů.                […]

Historická dílna

Určeno:  pedagogům ZŠ, SVČ a NNO Obsah: Historická dílna je tematický workshop zaměřený na metody moderní výuky a didaktiky dějepisu. Učitelé dějepisu a dalších humanitních předmětů, studenti, muzejní pedagogové i […]

Podpora práce školních psychologů – 1. společné setkání

Určeno: školním psychologům Obsah: Cílem aktivity je zajištění metodického vedení školních psychologů z regionu a vytvoření prostoru pro jejich setkávání a sdílení. V rámci těchto metodických mohou školní psychologové sdílet […]

Chemické pokusy v MŠ

Ve školním roce 2019/2020 bude aktivita probíhat v těchto školských subjektech:  ZŠ a MŠ Velké Heraltice MŠ Stěbořice MŠ Opava, Pekařská Cílem této aktivity je podpořit v dětech předškolního věku badatelské […]

Konference Impulz – lepší škola pro všechny

POZOR: NA TUTO AKCI SE VÝJIMEČNĚ PŘIHLAŠUJTE SKRZE SPECIÁLNÍ PŘIHLAŠOVACÍ SYSTÉM – UMOŽNÍ VÁM NAVOLIT I POŽADOVANÝ WORKSHOP.  PŘIHLAŠUJTE SE ZDE: https://www.conbri.com/event/konference-impulz-lepsi-skola-pro-vsechny   Určeno:  pedagogům MŠ, ZŠ, zástupcům NNO, SVČ a […]

Hravě a s chutí o zdravém životním stylu

Kapacita programu je pro školní rok 2019/2020 již naplněna. V případě vážného zájmu se obraťte na garantku akce Kateřinu Skalíkovou (skalikova@masopavsko.cz)   Určeno: Žákům 1. stupně ZŠ, pedagogům, rodičům O […]

Agrese je OK

Určeno:  pedagogům MŠ, ZŠ, SVČ a NNO O čem to je:  Jednodenní zážitkový seminář, který je zaměřen na proaktivní práci s agresí u kluků, zejména na rozbor konkrétních situací, které […]

Emoční sebeobrana pro pedagogy

Určeno: pedagogům MŠ, ZŠ O čem to je: Workshop zaměřený na seznámení s teoretickými a metodologickými východisky vědomé práce s emočními procesy a osvojující si nástroje, které umožňují jednotlivci zvyšovat psychickou odolnost […]

Inspirace ke změně v MŠ (2. kurz)

Pozor: změna termínu, aktivita začíná 10. října 2019   Určeno:  pedagogickým pracovníkům MŠ včetně vedoucích pracovníků Lektorky:  pedagožky MŠ Hradec nad Moravicí Aktivita obsahuje cyklus tří seminářů s cílem seznámit […]

Veletrh povolání – reflexe

Určeno:   pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům O čem to je:  V rámci aktivity budou svolání výchovní poradci a další odborníci z oblasti kariérového poradenství. Předmětem setkání bude podání zpětné vazby přímo od […]

Nebojme se „poskytování první pomoci“ – 1. kurz

Určeno:  pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ Obsah:  Aktivita zahrnuje nácvik praktických dovedností učitelů v dětské první pomoci, odstraňování strachu a nejistot v poskytování první pomoci (např. hodnocení stavu vědomí, dechu, […]

Podpora práce školních psychologů – 2. společné setkání

Určeno:  školním psychologům Obsah:  Cílem aktivity je zajištění metodického vedení školních psychologů z regionu a vytvoření prostoru pro jejich setkávání a sdílení. V rámci těchto metodických mohou školní psychologové sdílet […]

Hodnocení podle “Líného učitele”

Určeno:  pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ O čem to je: Cílem semináře je doplnit dovednosti účastníků o nové poznatky v oblasti hodnocení, seznámit je s různými způsoby hodnocení a vzájemného hodnocení […]

Cesta ke změnám (Mensa do školky)

Určeno:  Pedagogickým pracovníkům MŠ včetně vedoucích pracovníků, přednost získávají absolventi kurzu Inspirace ke změně v MŠ (1. a 2. kurz) Obsah:  Vzdělávání učitelů MŠ v metodě NTC Learning I. – III., […]

Nebojme se „poskytování první pomoci“ – 2. kurz

Určeno:  pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ Obsah:   Aktivita zahrnuje nácvik praktických dovedností učitelů v dětské první pomoci, odstraňování strachu a nejistot v poskytování první pomoci (např. hodnocení stavu vědomí, dechu, […]

Nebojme se „poskytování první pomoci“ – 3. kurz

Určeno:  pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ Obsah:  Aktivita zahrnuje nácvik praktických dovedností učitelů v dětské první pomoci, odstraňování strachu a nejistot v poskytování první pomoci (např. hodnocení stavu vědomí, dechu, […]

Inspirativní hodina – čtení mě baví

Určeno: Učitelům 1. stupně ZŠ, členům Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost Obsah:  Přímo ve výuce Vám budou předvedeny konkrétní metody práce se žáky zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti.. Hodina bude probíhat v […]

Angličtina zážitkem

Určeno:  Učitelům AJ na 2. stupni ZŠ a SŠ Obsah: Proč je důležité věci zažít? Může učení opravdu tak bavit, že studenti nebudou chtít na přestávku a budou na sociálních sítích […]

Práce s nadanými žáky v MŠ a ZŠ – 1. kurz

Ve školním roce 2019/2020 proběhne seminář pro pedagogy opavských škol na ZŠ T. G. Masaryka.  Určeno:  Učitelům MŠ a ZŠ Obsah:  Nadané děti a nadaní žáci jsou ve školách určitě […]

Práce s nadanými žáky v MŠ a ZŠ – 2. kurz

Ve školním roce 2019/2020 proběhne seminář pro pedagogy mimoopavských škol v ZŠ a MŠ Pustá Polom od února do května 2020.  Určeno:  Učitelům MŠ a ZŠ Obsah:  Nadané děti a […]

Lidová kultura – písničky a tance určené dětem

Určeno:  pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ, SVČ a NNO Obsah:  Hlavním cílem cyklu je začlenit regionální tradice lidové kultury zpět do výchovy mateřských škol a vyučování prvního stupně základních […]

Jak přivést k životu ŠVP – panelová diskuse

Určeno:  pedagogům MŠ, ZŠ O čem to je:  Cílem diskuse bude hledat cesty k ŠVP jakožto živému dokumentu, který pomáhá všem aktérům vzdělávacího procesu. Diskuse je vhodná právě pro ty z […]

Příběhy našich sousedů

Určeno: žákům základní školy (8. – 9. třída) a jejich pedagogům Obsah aktivity:   Žákovský dokumentaristický projekt zaměřený na sociální a občanské kompetence. Projekt nabízí alternativní způsob výuky, kdy se žáci […]

ELON se představil v Opavě i Vítkově

Elon neboli patron Místních akčních plánů vzdělávání na Opavsku a Vítkovsku se vydal do světa v druhé polovině června ve vítkovské knihovně a v opavském Obchodním a společenském centru Breda&Weinstein. Světlo světa […]

Jedu v tom taky

Tak se jmenovalo setkání realizátorů Místních akčních plánů, kteří přijali pozvání MAS Opavsko a přijeli za námi do Hradce nad Moravicí 11. června 2018. Výměna zkušeností s uváděním MAP do praxe […]

Koordinátoři MAP mají za sebou první setkání

Ve středu 30. května se uskutečnilo setkání s koordinátory Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání na Opavsku. Setkání v opavském Obecním domě se účastnili převážně ředitelé či jejich zástupci, případně další […]

Efektivní spolupráce škol s dalšími aktéry

Určeno:  pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům Obsah:  Realizace kulatých stolů zástupců škol s představiteli SPOD, NNO, PPP/SPC, PMS apod. Aktivita bude realizována přímo na škole pro zájemce, popřípadě pro celý pedagogický sbor. […]

STEM cestování pro žáky a pedagogy

Určeno: žákům 2. stupně ZŠ, kteří se rozhodují o svém dalším studiu O čem to je: Cílem aktivity je poskytovat školským subjektům organizační, informační a finanční podporu pro návštěvy odborných […]