Sdílený logoped v MŠ

V školním roce 2019/2020 bude logopedická péče probíhat ve dvou mateřských školách  na Opavsku, a to v ZŠ a MŠ Velké Heraltice a MŠ Sedmikrásky Opava. Cílem aktivity je podpořit přirozený vývoj […]

Malí šikulové

Ve školním roce 2019/2020 bude aktivita probíhat v tomto školském subjektu:  MŠ Pekařská, Opava Cílem aktivity je rozvíjení manuální a technické zručnosti dětí předškolního věku v mateřských školách. Pod vedením […]

Chemické pokusy v MŠ

Ve školním roce 2019/2020 bude aktivita probíhat v těchto školských subjektech:  ZŠ a MŠ Velké Heraltice MŠ Stěbořice MŠ Opava, Pekařská Cílem této aktivity je podpořit v dětech předškolního věku badatelské […]

Cesta ke změnám (Mensa do školky)

Určeno:  Pedagogickým pracovníkům MŠ včetně vedoucích pracovníků, přednost získávají absolventi kurzu Inspirace ke změně v MŠ (1. a 2. kurz) Obsah:  Vzdělávání učitelů MŠ v metodě NTC Learning I. – III., […]

Nebojme se „poskytování první pomoci“ – 2. kurz

Určeno:  pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ Obsah:   Aktivita zahrnuje nácvik praktických dovedností učitelů v dětské první pomoci, odstraňování strachu a nejistot v poskytování první pomoci (např. hodnocení stavu vědomí, dechu, […]

Nebojme se „poskytování první pomoci“ – 3. kurz

Určeno:  pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ Obsah:  Aktivita zahrnuje nácvik praktických dovedností učitelů v dětské první pomoci, odstraňování strachu a nejistot v poskytování první pomoci (např. hodnocení stavu vědomí, dechu, […]

Inspirativní hodina – čtení mě baví

Určeno: Učitelům 1. stupně ZŠ, členům Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost Obsah:  Přímo ve výuce Vám budou předvedeny konkrétní metody práce se žáky zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti.. Hodina bude probíhat v […]

Angličtina zážitkem

Určeno:  Učitelům AJ na 2. stupni ZŠ a SŠ Obsah: Proč je důležité věci zažít? Může učení opravdu tak bavit, že studenti nebudou chtít na přestávku a budou na sociálních sítích […]

Práce s nadanými žáky v MŠ a ZŠ – 1. kurz

Ve školním roce 2019/2020 proběhne seminář pro pedagogy opavských škol na ZŠ T. G. Masaryka.  Určeno:  Učitelům MŠ a ZŠ Obsah:  Nadané děti a nadaní žáci jsou ve školách určitě […]

Práce s nadanými žáky v MŠ a ZŠ – 2. kurz

Ve školním roce 2019/2020 proběhne seminář pro pedagogy mimoopavských škol v ZŠ a MŠ Pustá Polom od února do května 2020.  Určeno:  Učitelům MŠ a ZŠ Obsah:  Nadané děti a […]

Lidová kultura – písničky a tance určené dětem

Určeno:  pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ, SVČ a NNO Obsah:  Hlavním cílem cyklu je začlenit regionální tradice lidové kultury zpět do výchovy mateřských škol a vyučování prvního stupně základních […]

Jak přivést k životu ŠVP – panelová diskuse

Určeno:  pedagogům MŠ, ZŠ O čem to je:  Cílem diskuse bude hledat cesty k ŠVP jakožto živému dokumentu, který pomáhá všem aktérům vzdělávacího procesu. Diskuse je vhodná právě pro ty z […]

Příběhy našich sousedů

Určeno: žákům základní školy (8. – 9. třída) a jejich pedagogům Obsah aktivity:   Žákovský dokumentaristický projekt zaměřený na sociální a občanské kompetence. Projekt nabízí alternativní způsob výuky, kdy se žáci […]

Efektivní spolupráce škol s dalšími aktéry

Určeno:  pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům Obsah:  Realizace kulatých stolů zástupců škol s představiteli SPOD, NNO, PPP/SPC, PMS apod. Aktivita bude realizována přímo na škole pro zájemce, popřípadě pro celý pedagogický sbor. […]

STEM cestování pro žáky a pedagogy

Určeno: žákům 2. stupně ZŠ, kteří se rozhodují o svém dalším studiu O čem to je: Cílem aktivity je poskytovat školským subjektům organizační, informační a finanční podporu pro návštěvy odborných […]