Práce s nadanými žáky v MŠ a ZŠ – 1. kurz

Určeno:  učitelům MŠ a ZŠ (opavské školy) O čem to bude:    Nadané děti a nadaní žáci jsou ve školách určitě přítomni. Bohužel vzhledem k tomu, že jich “není tolik” […]

Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami

Omlouváme, akci jsme byli nuceni zrušit.  Určeno:  školním psychologům, psychiatrům, psychoterapeutům, pracovníkům krizových center či sociálním pracovníkům. O čem to je:  Celodenní kurz bude zaměřen na práci se všemi třemi typy […]

Rodiče za inkluzi

Určeno: rodičům, pedagogickým pracovníkům O čem to je:  V rámci semináře představí lektorka Mgr. Veronika Doležilová účastníkům z řad rodičů klíčové body ze školské legislativy o vzdělávání žáků se speciálními […]

Práce s nadanými žáky v MŠ a ZŠ – 2. kurz

Omlouváme, akce je z důvodu omezení šíření koronaviru zrušena. Ve školním roce 2019/2020 proběhne seminář pro pedagogy mimoopavských škol v ZŠ a MŠ Pustá Polom.  Určeno:  Učitelům MŠ a ZŠ […]

Výjezdní zasedání vedoucích pracovníků ZŠ a MŠ

Určeno:  vedoucím pracovníkům škol z území Opavska O čem to bude: Výjezdní zasedání a prohlubování znalostních kapacit bude zaměřeno na téma management a právní otázky. Lektoři staví seminář na problematice řízení škol […]

Metodické setkání ředitelek mateřských škol

Téma:  Kompetence ředitelky prakticky, operativní řízení mateřské školy Určeno: vedoucím pracovníkům MŠ O čem to bude: Náplní vedoucího pracovníka je postihnout všechny oblasti řízení školy, tedy oblast koncepční a operativní. Pracovní […]

STEM cestování pro žáky – CZ LOKO a.s.

Určeno: žákům 2. stupně ZŠ, kteří se rozhodují o svém dalším studiu O čem to je: Cílem aktivity je poskytovat školským subjektům organizační, informační a finanční podporu pro návštěvy odborných […]

Seminář pro ekonomky/ekonomy školských zařízení

Určeno:  pro uživatele systému od společnosti Gordic s.r.o. O čem to bude:  seminář bude zaměřen na aktuální změny týkající se nového vykazování v systému, účtování majetku, nastavení a konfiguraci systému, […]

Cesta ke změnám (Mensa do školky) – 2. setkání

Určeno:  Pedagogickým pracovníkům MŠ včetně vedoucích pracovníků, přednost získávají absolventi kurzu Inspirace ke změně v MŠ (1. a 2. kurz) Obsah:  Vzdělávání učitelů MŠ v metodě NTC Learning I. – III., […]

Jak přivést k životu ŠVP – panelová diskuse

Určeno:  pedagogům MŠ, ZŠ O čem to je: Cílem diskuse bude hledat cesty k ŠVP jakožto živému dokumentu, který pomáhá všem aktérům vzdělávacího procesu. Diskuse je vhodná právě pro vás, pokud již […]

Vrstevnické besedy se zaměřením na aktivní občanství

Určeno:   žákům 2. stupně ZŠ (nejlépe 7. – 9. třída), pedagogům, zástupcům SVČ, NNO O čem to je:   Vrstevnické debaty na nejrůznější aktuální témata mladých teenagerů. Připravujeme ve spolupráci s PS […]

Malí šikulové – PROBÍHÁ

Určeno:   Předškolákům v MŠ O čem to je:   Cílem aktivity je rozvíjení manuální a technické zručnosti dětí předškolního věku v mateřských školách. Pod vedením studentů Střední průmyslové a umělecké školy […]

Sdílený logoped v MŠ – PROBÍHÁ

V školním roce 2019/2020 bude logopedická péče probíhat ve dvou mateřských školách  na Opavsku, a to v ZŠ a MŠ Velké Heraltice a MŠ Sedmikrásky Opava. Cílem aktivity je podpořit přirozený vývoj […]

Chemické pokusy v MŠ – PROBÍHÁ

Určeno:  Dětem v MŠ O čem to je:  Cílem aktivity je podpořit v dětech předškolního věku badatelské schopnosti na základě chemických reakcí, např. chemické sklo a ochranné pomůcky chemika, chemické reakce, […]