Psycholožky pracovaly s kartami emocí

V pořadí třetí setkání věnované společné práci školních psychologů se uskutečnilo 29. června 2020 na ZŠ Havlíčkova, Opava. Jeho hlavním tématem byli terapeutické karty COPE. Lektorka Mgr. Mária Anyalaiová, Ph.D. […]

Příběhy našich sousedů vyústily v dojemné finále

Setkání s pamětníky, prezentace projektů nebo toho, co se do dokumentů nevešlo či slampoetry, loutkové divadlo nebo hrané scénky. A slzy dojetí a pohnutí. Tak vypadalo velké finále projektu Příběhy […]

Aktualizovali jsme Strategický rámec MAP

Kdo nevěří, ať tam běží a to konkrétně do naší sekce “Ke stažení”, kde si aktualizovaný Strategický rámec MAP Opavsko včetně přílohy č. 1 (Seznam investičních záměrů) můžete stáhnout. K […]

Elon vás zve do své dílny a poradny

Elon se svým štábem pro Vás připravil sérii krátkých tutoriálů, v nichž si přijdou na své jak děti, tak i rodiče. V době, kdy jsou školy stále pro některé ještě zavřené, si […]

Bob Kartous mluvil o úskalích současného vzdělávání

Lektor Bob Kartous (EDUin) představil přítomným svůj pohled na současný vzdělávací a výchovný systém. Nešetřil přitom odkazy na zajímavou literaturu, zejména ze sociologické oblasti (Nassim Nicholas Taleb: Černé Labutě či […]

Inspirativní hodina ukázala, že čtení může bavit

Inspirativní hodina aneb Čtení mě baví. Tak se jmenovala aktivita, která se uskutečnila 11. února 2020 v malotřídní škole ZŠ Kyjovice. Účastníci měli možnost zúčastnit se výukového bloku pro smíšenou skupinu […]

Pedagogové v městských sadech zkoumali, jak učit venku

Účastníci semináře se sešli v Městských sadech v Opavě k tématu učení venku. Seminářem provázel Jakub Kubačka. “Lektor v úvodu představil účastníkům semináře aktivity, cíle a hlavní témata spolku Natura. Mezi jinými se jednalo […]

Vrstevnická debata se zaměřila na klimatické změny

V rámci cyklu vrstevnických debat jako součásti Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro oblast Opavska jsme iniciovali debatu mezi žáky základních škol z Opavy. Debata byla součástí Týdne pro klima, […]

Mimoopavským školkám chybí neformální setkávání

Témata pracovního, občanského a rodinného práva s uvedením konkrétních příkladů z praxe prezentoval účastníkům semináře pro Opavsko i Vítkovsko JUDr. Alexander Messe. Aktivita proběhla v příjemné a pracovní atmosféře. Bonusem aktivity […]

Učitelská kavárna se soustředila na regionální identitu

Učitelská kavárna pro pedagogy humanitních věd se 20. května 2019 věnovala především regionální identitě. Uskutečnila se v Matičním domě v Opavě a setkání propojilo také pracovní skupiny z Opavska a Vítkovska, které […]

Děti z mateřinek se nemocnice nebojí

Téměř 150 dětí z mateřských škol na Opavsku se zúčastnilo závěrečného setkání v rámci programu Nebojme se nemocnice, které proběhlo ve dnech 13. až 15. května na Střední zdravotnické škole v Opavě. Samotného […]

Učitelé z Opavska se inspirovali přírodní pedagogikou

Přírodní pedagogika vychází z aktivního kontaktu člověka s lesem. Cílem onoho kontaktu je učit se. Učíte se o sobě a přídavkem k tomu jsou rozvíjeny dovednosti, znalosti. Dovídáte se podstatné věci o sobě […]

Přírodní zahrady poskytly pedagogům nápady do výuky

Jednodenní zájezd 3. května 2019 byl určen především všem zájemcům o učení venku a témata EVVO (koordinátory EVVO, pedagogy, zástupce neziskových organizací a střediska volného času). V průběhu dne se zúčastnili […]

MŠ Srdíčko získala nový ponk

Pátý ponk v pořadí. To je aktuální stav zavádění polytechnické výchovy do mateřských škol na území Opavska. Ve čtvrtek 18. dubna 2019 obdržela nový pracovní stůl Mateřská škola Srdíčko na […]

Pracovní skupina na podporu aktivních dětí znovu jednala

Pracovní skupina zaměřená na aktivní děti se znovu sešla 10. dubna 2019 v LoveCoWork v Opavě. Stěžejním bodem, který členové řešili, bylo popsání hlavních problémů a jejich příčin v oblasti podpory aktivního […]

Lektor přiblížil finanční gramotnost formou hry

Workshop zaměřený na finanční gramotnost v oblasti pojištění rizik spojený s hraním hry vedl Tomáš Kořený ze společnosti Finanční svoboda. Akce se uskutečnila 2. dubna 2019 v Opavě, v sídle opavské pobočky KVIC. […]

Turnaj v deskových hrách si děti užily

Otice – Deset škol a dvanáct soutěžních družstev, tak vypadal turnaj deskových her nazvaný Kdo hraje, ten jede, který společnými silami připravili Místní akční skupina Opavsko z. s. a HRAcí […]

René Szotkowski varoval před riziky na internetu

Uskalí komunikace na internetu přiblížil pedagogům, preventistům dalším posluchačům ve svém vystoupení 25. března 2019 na půdě Fakulty veřejných studií Slezské univerzity v Opavě zástupce vedoucího projektu E-bezpečí PhDr. René […]

Ekonomky se seznamovaly s novou legislativou

Na novinky v oblasti účetnictví se soustředil seminář, který 20. března vedla Radka Tyburcová z firmy PAM-ÚČTO, s. r. o.  Akce se uskutečnila v Obecním domě v Opavě. “Seminář se soustředil […]

Asistenti si tentokrát “posvítili” na výchovné problémy

V pořadí třetí setkání asistentů pedagoga a školních asistentů z regionu Opavska, jehož lektorkou byla opět speciální pedagožka Olga Kusá z Brna se uskutečnilo 19. března v opavském co-workingovém centru LoveCoWork. Olga […]

Inspirace ke změně byla přínosem

Aktivitu tvořily tři vzájemně na sebe navazujících setkání, která se uskutečnila 23. října a 20. listopadu 2018 a závěrečné setkání proběhlo 6. března 2019. První dvě setkání proběhla ve velmi […]

Pracovní skupina pro aktivní děti se sešla podruhé

Pracovní skupina zaměřená na aktivní děti se na svém druhém setkání 13. února 2019 zabývala kromě jiného SWOT analýzou zaměřenou na podporu rozvoje aktivního občanství u dětí a mládeže ve […]

Konference nabídla recepty, jak učit venku

Místní akční skupina Opavsko realizovala v rámci vzdělávacího programu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání pro oblast Opavska a Vítkovska konferenci nazvanou VÝUKA PRO BUDOUCNOST – JAK VYCHOVÁVAT A UČIT VENKU, která […]

Workshop se zabýval zrozením kmenového vůdce

Jak na kulturu školy anebo Zrození kmenového vůdce. tak se jmenoval workshop, který vedla Jana Stejskalová 12. února v Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě. Workshop kromě jiného ukázal, jaké možnosti […]

Vrstevnická debata na téma Klimatické změny

Určeno:  žákům základních škol (7. – 9. ročník) a pedagogům Obsah:   Aktivita je příspěvkem k Týdnu pro klima, který probíhá od 20. do 27. září 2019. Na přípravě programu celého týdne […]

Jiřina Bednářová představila i Klokana

Jak přistupovat k pedagogické diagnostice a jak by měla vypadat. I o tom hovořila na svém celodenním semináři 23. ledna v Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě Jiřina Bednářová z Brna. […]

Seminář pro ekonomky II

Určeno:  mzdovým a účetním pracovníkům ve školství Obsah:  Seminář bude zaměřen na aktuální změny týkající se nového vykazování ve školství, tvorba tzv. PH MAXů.                […]

Historická dílna

Určeno:  pedagogům ZŠ, SVČ a NNO Obsah: Historická dílna je tematický workshop zaměřený na metody moderní výuky a didaktiky dějepisu. Učitelé dějepisu a dalších humanitních předmětů, studenti, muzejní pedagogové i […]

Podpora práce školních psychologů – 1. společné setkání

Určeno: školním psychologům Obsah: Cílem aktivity je zajištění metodického vedení školních psychologů z regionu a vytvoření prostoru pro jejich setkávání a sdílení. V rámci těchto metodických mohou školní psychologové sdílet […]

Konference Impulz – lepší škola pro všechny

POZOR: NA TUTO AKCI SE VÝJIMEČNĚ PŘIHLAŠUJTE SKRZE SPECIÁLNÍ PŘIHLAŠOVACÍ SYSTÉM – UMOŽNÍ VÁM NAVOLIT I POŽADOVANÝ WORKSHOP.  PŘIHLAŠUJTE SE ZDE: https://www.conbri.com/event/konference-impulz-lepsi-skola-pro-vsechny   Určeno:  pedagogům MŠ, ZŠ, zástupcům NNO, SVČ a […]

Projekt Ponky do mateřských škol pokračuje

Polytechnické vzdělávání v mateřských školách se dostalo do další fáze. Díky firmě HON a.s. se nám podařilo zajistit půl kubíku balsy do mateřských školek. Školky pilotně ověří, jestli rozměry „fošen“ vyhovují […]

Pracovní skupina pro aktivní děti zahájila svou činnost

Pracovní skupina pro podporu aktivních dětí a žáků nazvaná příznačně Do toho! se sešla na své první schůzi 5. 12. v LoveCoWork v Opavě za účasti zástupců neziskové sféry, pedagogů dvou opavských […]

Školní parlamenty nejsou konkurencí

Akce byla pokračováním cyklu zaměřeného na podporu školních parlamentů. Tentokrát šlo o burzu nápadů, které si účastníci jako příklady dobré praxe navzájem sdíleli, ať už šlo o úspěšné školní projekty […]

Hravě a s chutí o zdravém životním stylu

Kapacita programu je pro školní rok 2019/2020 již naplněna. V případě vážného zájmu se obraťte na garantku akce Kateřinu Skalíkovou (skalikova@masopavsko.cz)   Určeno: Žákům 1. stupně ZŠ, pedagogům, rodičům O […]

Výuka jazyků: drilování gramatiky nebo schopnost se dorozumět?

V neformálním prostředí kavárny Obecního domu v Opavě proběhlo první metodické setkání pedagogů jazykových věd z regionu Opavska. Akce se zúčastnily pedagožky, které se dlouhodobě výuce cizích jazyků na základních školách věnují. […]

Výuku jazyků lze pojmout i jako zážitek

Seminář umožnil učitelům angličtiny na 1. stupni ZŠ možnost si prakticky, na “vlastní kůži”, vyzkoušet a osvěžit aktivity vhodné k realizaci základních výukových témat v hodinách tak, aby při nich […]

Agrese je OK

Určeno:  pedagogům MŠ, ZŠ, SVČ a NNO O čem to je:  Jednodenní zážitkový seminář, který je zaměřen na proaktivní práci s agresí u kluků, zejména na rozbor konkrétních situací, které […]

Emoční sebeobrana pro pedagogy

Určeno: pedagogům MŠ, ZŠ O čem to je: Workshop zaměřený na seznámení s teoretickými a metodologickými východisky vědomé práce s emočními procesy a osvojující si nástroje, které umožňují jednotlivci zvyšovat psychickou odolnost […]

Zdravá jídla do školních jídelen patří

Školení o tom, že i strava ve školní jídelně může být zdravá, se uskutečnilo v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska v pondělí 29. října 2018. Praktický seminář pro […]

Koordinátoři parlamentů si vyměňovali zkušenosti

Zakládáte školní parlament a potřebujete poradit? Nebo chcete tipy na to, jak činnost už fungujícího parlamentu vylepšit? I takovými tématy se zabývali na svém setkání 25. října koordinátoři školních parlamentů. […]

Inspirace ke změně v MŠ (2. kurz)

Pozor: změna termínu, aktivita začíná 10. října 2019   Určeno:  pedagogickým pracovníkům MŠ včetně vedoucích pracovníků Lektorky:  pedagožky MŠ Hradec nad Moravicí Aktivita obsahuje cyklus tří seminářů s cílem seznámit […]

Veletrh povolání – reflexe

Určeno:   pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům O čem to je:  V rámci aktivity budou svolání výchovní poradci a další odborníci z oblasti kariérového poradenství. Předmětem setkání bude podání zpětné vazby přímo od […]

Cesta ke změnám (Mensa do školky) – 3. setkání

Určeno:  Pedagogickým pracovníkům MŠ včetně vedoucích pracovníků, přednost získávají absolventi kurzu Inspirace ke změně v MŠ (1. a 2. kurz) Obsah:  Vzdělávání učitelů MŠ v metodě NTC Learning I. – III., […]

Nebojme se „poskytování první pomoci“ – 1. kurz

Určeno:  pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ Obsah:  Aktivita zahrnuje nácvik praktických dovedností učitelů v dětské první pomoci, odstraňování strachu a nejistot v poskytování první pomoci (např. hodnocení stavu vědomí, dechu, […]

Zdravá svačinka přilákala hlavně maminky školáků

Jak připravit zdravou svačinku pro školáka se mohli dozvědět účastníci semináře pro pedagogy a rodiče 18. října 2018 v Matičním domě. V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území Opavska […]

Inspirativní hodina – čtení mě baví

Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ, členům Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost Obsah:  Přímo ve výuce vám budou předvedeny konkrétní metody práce se žáky zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti.. Hodina bude probíhat v […]

Podpora práce školních psychologů – 2. společné setkání

Určeno:  školním psychologům Obsah:  Cílem aktivity je zajištění metodického vedení školních psychologů z regionu a vytvoření prostoru pro jejich setkávání a sdílení. V rámci těchto metodických mohou školní psychologové sdílet […]

Polytechnika v mateřských školách dostala zelenou

Projekt Inovativní metody práce v MŠ se zaměřením na polytechnické vzdělávání v těchto dnech vstoupil do své další fáze. Pedagožky z Opavska a Vítkovska byly ve středu 26. září proškoleny […]

Thomas Pedroli přiblížil Umění komunikace

Umění poslouchat své pocity představil asi čtyřicítce přítomných pedagogů, rodičů a dalších posluchačů holandský intuitivní pedagog Thomas Pedroli. Došlo i na praktické ukázky práce s emocemi, odhalování pocitů a myšlenek a […]

Lídři se utkali o sympatie mladých Opavanů

Dvanáct lídrů či dalších kandidátů stran a hnutí, kteří se ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách. Tak vypadala předvolební debata nazvaná Mladí vám to řeknou, kterou 13. září společně pořádalo […]

Hodnocení podle “Líného učitele”

Určeno:  pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ O čem to je: Cílem semináře je doplnit dovednosti účastníků o nové poznatky v oblasti hodnocení, seznámit je s různými způsoby hodnocení a vzájemného hodnocení […]

Angličtina zážitkem

Určeno:  Učitelům AJ na 2. stupni ZŠ a SŠ Obsah: Proč je důležité věci zažít? Může učení opravdu tak bavit, že studenti nebudou chtít na přestávku a budou na sociálních sítích […]

ELON se představil v Opavě i Vítkově

Elon neboli patron Místních akčních plánů vzdělávání na Opavsku a Vítkovsku se vydal do světa v druhé polovině června ve vítkovské knihovně a v opavském Obchodním a společenském centru Breda&Weinstein. Světlo světa […]