Příběhy našich sousedů vyústily v dojemné finále

Setkání s pamětníky, prezentace projektů nebo toho, co se do dokumentů nevešlo či slampoetry, loutkové divadlo nebo hrané scénky. A slzy dojetí a pohnutí. Tak vypadalo velké finále projektu Příběhy […]

Demokracie ve škole se setkala s dobrou odezvou

Workshop s názvem Předávání odpovědnosti anebo Demokracie ve škole se uskutečnil 27. února 2020 v Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě. Účastnilo se jej 11 pedagogů, vesměs koordinátorů parlamentů či ředitelů […]

Burza představila různé vzdělávací aktivity

Především pro pedagogy, kteří využívají místně zakotvené učení, byla připravena tato akce s názvem Burza vzdělávacích aktivit, jejímž cílem bylo představit pedagogům stávající edukační možnosti organizací působící v našem region a také […]

Zásobník nabídl aktivity nejen pro rozvoj matematické gramotnosti

Vzdělávací akci vedl Mgr. Lukáš Heřman, který provedl účastníky několika tématy: aktivity na rozvoj základních počtů, párovými metodami, kooperativním učením a finanční gramotnosti ve výuce. Přítomným, byly prezentovány náměty na […]

Bob Kartous mluvil o úskalích současného vzdělávání

Lektor Bob Kartous (EDUin) představil přítomným svůj pohled na současný vzdělávací a výchovný systém. Nešetřil přitom odkazy na zajímavou literaturu, zejména ze sociologické oblasti (Nassim Nicholas Taleb: Černé Labutě či […]

Inspirativní hodina ukázala, že čtení může bavit

Inspirativní hodina aneb Čtení mě baví. Tak se jmenovala aktivita, která se uskutečnila 11. února 2020 v malotřídní škole ZŠ Kyjovice. Účastníci měli možnost zúčastnit se výukového bloku pro smíšenou skupinu […]

Cesta ke změně může vést skrze Mensu

Školení NTC Menza  I, kterého se zúčastnilo 16 učitelek, bylo podle účastníků nesmírně přínosné a smysluplné. Díky lektorce Daně Havlové se seznámili s důvody vzniku Menzy NTC a jejím smyslem […]

Pedagogové se učili hodnotit podle Líného učitele

Líný učitel. To je koncepce, kterou v Opavě již několikrát představil Robert Čapek. Tentokrát přijel ukázat pedagogům, jak může jeho “Líný učitel” hodnotit žáky. V průběhu semináře, který se uskutečnil 4. […]

Kariéroví poradci se seznamovali s vedením rozhovoru

Kurz určený kariérovým poradcům se uskutečnil 29. listopadu 2019 v LoveCoWork v Opavě. Jeho účastníci byly poučeni o zásadách vedení rozhovoru s klientem. Seminář vedly Dorota Mazdiová a Jana Svobodová. […]

Mateřská škola Vaníčkova dostala také svůj ponk

Nový ponk získala v rámci zavádění polytechnické výuky do mateřských škol na Opavsku i Mateřská škola Vaníčkova, která je součástí Mateřské školy 17. listopadu. Jako první mohly vyzkoušet pracovní stůl […]

Kariéroví poradci hodnotili Veletrh povolání

V rámci aktivity byli svolání výchovní poradci a další odborníci z oblasti kariérového poradenství. Předmětem setkání bylo podání zpětné vazby přímo od pedagogů, kteří se účastnili Veletrhu povolání (dříve Informa). […]

Mateřská škola v Oticích obdržela nový ponk

Dárek v podobě ponku dostaly ve středu 20. listopadu 2019 děti v otické mateřské škole. Základní a mateřské škole Otice jej věnovala firma Conmetall, s. r. o. Nejen děti byly z dárku nadšené. […]

Setkání angličtinářů přineslo nové náměty do výuky

V neformálním prostředí kavárny Obecního domu proběhlo první metodické setkání pedagogů jazykových věd z regionu Opavska ve školním roce 2019/2020. Hlavní lektorkou byla opět Mgr. Veronika Kotůlková, PhD., pedagožka cizích jazyků […]

Seminář radil, jak zvládat emoční sebeobranu

Workshop Emoční sebeobrany pro pedagogy se uskutečnil 8. listopadu 2019 v KUPE v Opavě. Zaměřil se na osvojení si principů úspěšného zvládání emočně náročných situací, které přináší každodenní praxe pedagogů. […]

Agrese může být OK

Agrese je OK byl název jednodenního zážitkového semináře, který byl zaměřen na proaktivní práci s agresí u dětí, zejména na rozbor konkrétních situací, které běžně zažíváme, a trénink, jak se […]

Učitelé matematiky se seznamovali s prací na tabletech

Vzdělávací akci vedl lektor Libor Klubal. Účastníci pracovali s tablety s naistalovanými aplikacemi: Desmos, Geogebra, Geoboard, Math Puzzles, Quick Math, Angle Pro, Angle Metter, Algebra Touch a Suschi Monster. Aktivity byly […]

Školní asistenti řešili výchovné potíže

Již páté setkání asistentů pedagoga a školních asistentů z opavského regionu se uskutečnilo 4. listopadu 2019 v coworkingovém centru LoveCoWork v Opavě. Metodické setkání bylo zaměřeno hlavně na řešení výchovných […]

Zdravý životní styl může být hravý i chutný

Vzdělávací aktivitu, určenou žákům 1. stupně základních škol a zaměřenou na životní styl vedla lektorka Skutečně zdravé školy Martina Wilczkeová. V MŠ a ZŠ v Malých Hošticích se aktivity zúčastnily 2 skupiny […]

Konference IMPULZ se věnovala společnému vzdělávání

Konferenci nazvanou IMPULZ – lepší škola pro všechny uspořádala 14. října 2019 Místní akční skupina Opavsko z. s. v rámci Místního akčního plánu pro Opavsko a Vítkovsko. Vedle Roberta Čapka, […]

Seminář pro učitele jazyků přinesl řadu zajímavých tipů

Na semináři se účastníci seznámili s řadou tipů na konverzační a výukové metody rozvíjející komunikační dovednosti v cizím jazyce. Aktivity byly zaměřeny hlavně na metody zefektivňující osvojení cizího jazyka formou […]

Město posloužilo Historické dílně jako pramen

Především pro pedagogy humanitních věd proběhla v Opavě aktivita s názvem „Historická dílna – Město jako pramen”, kterou realizovali lektoři Karlovy univerzity v Praze a spolku Za Opavu. Hlavním cílem dílny bylo […]

Školní psycholožky sdílely zkušenosti z praxe

První setkání školních psycholožek proběhlo v tomto školním roce 7. října 2019 v LoveCoWorku. “Během setkání si psycholožky kromě jiného vyměňovaly aktuální informace ze škol, na kterých působí. Probíraly se […]

Pedagogové v městských sadech zkoumali, jak učit venku

Účastníci semináře se sešli v Městských sadech v Opavě k tématu učení venku. Seminářem provázel Jakub Kubačka. “Lektor v úvodu představil účastníkům semináře aktivity, cíle a hlavní témata spolku Natura. Mezi jinými se jednalo […]

Vrstevnická debata se zaměřila na klimatické změny

V rámci cyklu vrstevnických debat jako součásti Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro oblast Opavska jsme iniciovali debatu mezi žáky základních škol z Opavy. Debata byla součástí Týdne pro klima, […]