Cesta ke změnám (Mensa do školky) – 3. setkání

16. červen 2020
volno 0 ze 17 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  Pedagogickým pracovníkům MŠ včetně vedoucích pracovníků, přednost získávají absolventi kurzu Inspirace ke změně v MŠ (1. a 2. kurz)

Obsah:  Vzdělávání učitelů MŠ v metodě NTC Learning I. – III., pod záštitou Mensa ČR. Jedná se o cyklus tří seminářů, pracuje se se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, která vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností dětí předškolního věku. Nové metody a přístupy k dětem se výrazně projeví v úspěšném startu do základní školy.

Lektoři: Mensa ČR využívá tým odborníků v oblasti neurologie, psychologie a pedagogiky – garantem všech seminářů za Mensu je Mgr. Dana Havlová.

Termíny:
1. setkání –  9. ledna 2020NTC Learning I – Trénink je založen na poznatcích nejnovějších neurologických výzkumů mozku a kombinuje různé techniky – motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti a analytického myšlení, využití hudby a další – tak, aby stimuloval zvyšování počtu neuronových spojení (synapsí) v mozku. Trénink přispívá k rozvoji pohybové koordinace a motorických schopností a pozitivně působí také v prevenci dyslexie a počínajících poruch učení.
Rozsah: 6 vyučovacích hodin

2. setkání – 4. března 2020 NTC Learning II – Seznámeni s vazbou metody NTC na neurologické pojetí rozvoje lidského mozku a principy vytváření nových neuronových synapsí. V další části se účastníci seznámí s pravidly tvorby enigmatických úloh a s jejich využitím při práci s dětmi předškolního věku. Součástí kurzu bude interaktivní workshop, kde budou účastníci vedeni k samostatné tvorbě enigmatických úloh.
Rozsah:  6 vyučovacích hodin

3. setkání – 16. června 2020 NTC Learning III  – Poznatky získané v této části kurzu směřují k podpoře vnímání dvojitých asociací, tj. k maximálnímu využití nově vytvářených neuronových synapsí. Praktická část kurzu je zaměřena na činnost s abstraktními symboly a na aktivity využívající hudební motivy. Součástí kurzu bude seminář věnovaný cílenému rozvoji paměťových dovedností u dětí předškolního věku.
Rozsah:  8 vyučovacích hodin

Místo realizace:  KVIC Opava, Hany Kvapilové 20

Účastnický poplatek:  Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Garant akce: PhDr. Eva Cveková