Cesta ke změně může vést skrze Mensu

9. leden 2020

Školení NTC Menza  I, kterého se zúčastnilo 16 učitelek, bylo podle účastníků nesmírně přínosné a smysluplné. Díky lektorce Daně Havlové se seznámili s důvody vzniku Menzy NTC a jejím smyslem pro dítě a vzdělávání.

NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku.  Mensa ČR se v rámci projektu snaží vlastními možnostmi – s využitím svých odborníků v oblasti neurologie, psychologie a pedagogiky – podpořit kvalitu předškolní péče v České republice.

“Na přednášce nám byly nabídnuty a vysvětleny různé možnosti, jak dětský mozek rozvíjet, smysluplnost těchto činností, jakož i nutnost opakování. Např.: skákání panáka, hry s vlajkami, děti je mohou rozdělovat podle barev a tvarů, využít i pro předmatematické představy před, za, vedle, hned za..apod., propojit je s jednotlivými státy,” přiblížila garantka aktivity Eva Cveková. Dále lektorka přiblížila aktivity, které se dají aplikovat i při pobytu na školní zahradě, kde je důležité pro děti alespoň někdy se pohybovat na boso a masírovat si spodní stranu plosky nohy.

“Účastníci hodnotili přínos semináře pro svou činnost velmi pozitivně a především i lidský a fundovaný přístup lektorky. Seminář by doporučily rodičům dětí,” uzavřela Eva Cveková. Další setkání v rámci této aktivity se uskuteční v březnu a v květnu 2020.