Badatelsky orientovaná výuka (Program Zdravé stravování pro děti a žáky MŠ a ZŠ, rodiče, pedagogy)

10. červen 2020
volno 8 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno: pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ, SVČ a NNO

O čem to bude: Praktický seminář nabízí osvojení si metody badatelsky orientovaného učení. Vyzkoušíme si všechny fáze badatelsky orientované výuky, naučíme se pracovat s otázkou a hypotézou, ukážeme si různé varianty vlastního výzkumu, zpracování výsledků i prezentace. Lektor nás provede celým cyklem badatelství, zaměříme se především na otevřené bádání v terénu a nebudou chybět příklady vhodných pomůcek a literatury. Seminář je vhodným vzděláváním pro vedoucí badatelských klubů. Zaměření: především na přírodovědné předměty (matematika, fyzika, přírodopis, chemie, zeměpis).

Lektoři:  Ing. Martin Kříž (Chaloupky, o. p. s.)

Čas realizace:  9:00 – 15:00

Místo realizace:  ZŠ Žimrovice

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 30 dnů před konáním akce.

Garant akce: Bc. Kateřina Skalíková, skalikova@masopavsko.cz