Den pro kariéru

9. listopad 2020
volno 69 ze 70 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  kariérovým poradcům, zástupcům firem a podnikům, rodičům

Obsah:                              

         A) Kariérové poradenství 4.0 aneb Každá cesta je správná

 • část – Smysluplnost KP a konkrétní příklady a data z českého prostředí, představení app Co umím
 • část – Příklady dobré praxe z konkrétních škol, aneb jak ke kariérovému poradenství přistupují u sousedů
 • část – Představení aplikace Můj život po škole. Následně psycholog představí různé další aplikace zaměřené na mapování talentů a silných stránek dětíB) Zaostřeno na zaměstnavatele
 • Setkání kariérních poradců se zástupci opavských podniků a firem a se zřizovateli škol.C) Rodiče jako důležití průvodci dětí při volbě budoucího povolání
 • Co kariérové poradenství vlastně znamená a jak mohu jako rodič vlastnímu dítěti pomoci
 • část – Smysluplnost KP a konkrétní příklady a data z českého prostředí, představení app Co umím
 • část – Příklady dobré praxe z konkrétních škol, aneb jak ke kariérovému poradenství přistupují u sousedů
 • část – Představení app Můj život po škole. Následně psycholog představí různé app zaměřené na mapování talentů a silných stránek dětí

———————————

Lektoři:         

Blok A)

 • Dorota Madziová
 • Kariérní poradci z konkrétních škol
 • Zaměstnanci MS Paktu zaměstnanosti

Blok B)

 • Zaměstnavatelé
 • Zástupci MS Paktu zaměstnanosti
 • Zástupci Okresní hospodářské komory


Blok C)

 • Dorota Madziová
 • Kariérní poradci z konkrétních škol
 • Zaměstnanci MS Paktu zaměstnanosti

Čas realizace: 
Blok A) 9:00 – 12:00

Blok B) 13:00 – 15:30

Blok C) 16:00 – 18:30


Místo realizace
:  Lidový dům Opava (Otická 1711/10)

Kapacita:  Blok A) 25 účastníků; Blok B) 50 účastníků; Blok C) 70 účastníků

Účastnický poplatek: žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:
Pro blok A) a blok B): Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity). Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce. V případě, že se nemůžete zúčastnit a jste přihlášení, svou účast omluvte u garanta akce. Vaše místo bude neprodleně nabídnuto náhradníkům.

Pro blok C): Přihlášení je nutné skrze – https://www.conbri.com/event/den-pro-karieru


Garant akce
: Ing. Daniela Nováková (novakova@masopavsko.cz)