Děti z opavských škol se zúčastnily schůze poslanecké sněmovny

6. březen 2019

Školní parlamenty a jak na ně. Tak se jmenuje aktivita v rámci MAP Opavsko  a Vítkovsko II, která vyvrcholila ve středu 6. března návštěvou Parlamentu České republiky. Dvacet dětí ze škol v Opavě, Melči a Budišově nad Budišovkou si nejprve prohlédlo prostory Senátu PČR, včetně zasedacího sálu umístěného v bývalých konírnách Valdštejnského paláce. V doprovodu Adama Kubného, asistenta senátora Herberta Pavery jsme se pak společně vydali k Poslanecké sněmovně PČR, kde si naši téměř třicetičlennou skupinu převzala Amira Sladká, asistentka poslankyně Ivany Nevludové. V úvodu jsme si v informačním středisku sněmovny prohlédli krátký film o historii našeho zákonodárného sboru a legislativním procesu a pak už následovala bezpečnostní prohlídka a vstup na galerii sněmovny. Tam jsme asi hodinu sledovali jednání poslanců a diskusi například o historické úloze Aloise Rašína a jeho zásluhách o vznik československé měny nebo také debatu o navrhované změně zákona o dani z nabytí nemovitosti. “Zasedání poslanců bylo podle mě velice poučné,” uvedl poté jeden z účastníků výpravy, Robin Matýsek, žák Základní školy Opava, Boženy Němcové. I ostatní se shodli na tom, že sledovat jednání našich zákonodárců bylo zajímavé, alespoň v úvodu debaty. Diskuse o dani z nemovitosti už většině tak zajímavá nepřišla. Po opuštění parlamentu se děti ve skupinkách se svými učiteli vydaly na prohlídku Prahy a chvíli před sedmnáctou hodinou jsme pak vyrazili zpět do Opavy.

Fotogalerii najdete zde:
http://www.mapopavsko.cz/deti-z-opavska-se-ucastnili-schuze-snemovny/