Dílnaři se učili, jak obohatit vyučování pracovních činností

10. říjen 2019 - 11. prosinec 2019

Workshopy zaměřené na polytechnickou výuku na základní škole vedl zkušený lektor Jan Helis, který je také nositelem projektu geodeska.cz. Tento projekt je celorepublikově známý, protože se věnuje polytechnickému vzdělávání a také má své vlastní výrobky tzv. polotovary, ze kterých se následně dělají složitější a pokročilejší věci. Poptávka na uspořádání workshopů vznikla od samotných vyučujících, protože málokterý pedagog je aprobovaný v oboru pracovních činností. Na Středním odborném učilišti stavebním se proto uskutečnily hned dva workshopy. První z nich byl zaměřen na učitele 2. stupně a proběhl 10. října 2019. “První blok tohoto setkání se nesl v teoretické a diskuzní rovině a druhý blok byl věnován rovině praktické, ve které si ´dílnaři´ odnesli čtyři výrobky, které si sami vyrobili a navíc získali také metodický materiál,” uvedl garant aktivity Martin Hořínek. Workshop pro učitele prvního stupně se uskutečnil 11. října.