Druhé setkání pedagogů matematiky přineslo opět mnoho inspirací

27. březen 2019

Druhé setkání pedagogů matematiky 27. března 2019 v rámci Učitelské kavárny vedli lektoři Lukáš Javorek a Lukáš Heřman. Provedli účastníky několika tématy: aktivitami na rozvoj základních počtů, kooperativními a párovými metodami ve výuce a finanční gramotností ve výuce „Lektoři svým inspirujícím  aktivním přístupem a úžasnou tandemovou kooperací na místě dokázali  přítomné přimět k přemýšlení nad využitím aktivit přímo ve výuce,“ hodnotila akci její garantka Eva Cveková. Akce podle ní nabídla pestrou škálu nápadů použitelných na prvním i druhém stupni. Lektoři nabídli i aktivity vhodné pro inkluzivní třídy, zapojující jak žáky s obtížemi, tak žáky bystré a šikovné. Ke každému tématu účastníci získali množství odkazů s pracovními listy, sami si vyzkoušeli mnohé aktivity, např. metoda zástupných čísel, skládankové učení, kooperativní učení a mohli pracovat v týmech. „Všechny témata splnila očekávání účastníků, vyjadřovali se ve smyslu, že setkání pro ně bylo inspirativní a velmi přínosné a už dlouho nic takového nezažili. Podotkli také, že sdílet je super a rádi by v aktivitě pokračovali,“ uzavřela Eva Cveková.