Efektivně fungující školní poradenské pracoviště

volno 24 ze 25 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   pracovníkům školních poradenských pracovišť a pedagogům ZŠ

Obsah:   Kurz bude zaměřen na legislativní předpisy a postavení školního poradenského pracoviště v rámci školy, včetně struktury školního poradenského pracoviště. Zabývat se budeme také konkrétními poradenskými pracovníky a náplní jejich práce – výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog atd.

Na konkrétních příkladech bude demonstrována spolupráce v poradenském týmu a s vedením školy. Zamyslíme se nad tím, kdo může být klientem školního poradenského pracoviště a představíme konkrétní postupy ‒ kazuistiky.

Probrány budou také důležité administrativní kroky – informované souhlasy, práce s doporučením školského poradenského zařízení, práce s individuálním vzdělávacím plánem a plánem pedagogické podpory, spolupráce s lékaři, dalšími odborníky a institucemi.

Lektorka:  PhDr. Jitka Kendíková

Termín:  březen 2021 (upřesněno bude přihlášeným do emailu a na webových stránkách www.mapopavsko.cz)

Čas realizace:  9:00 – 16:00

Místo realizace:  Lidový dům, Opava (Otická 1711/10)

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce. V případě, že se nemůžete zúčastnit a jste přihlášení, svou účast omluvte u garanta akce. Vaše místo bude neprodleně nabídnuto náhradníkům.

Garant akce:  Ing. Daniela Nováková (novakova@masopavsko.cz)