Efektivní spolupráce škol s dalšími aktéry

Určeno:  pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům

Obsah:  Realizace kulatých stolů zástupců škol s představiteli SPOD, NNO, PPP/SPC, PMS apod. Aktivita bude realizována přímo na škole pro zájemce, popřípadě pro celý pedagogický sbor. Společné setkání se ponese v duchu vzájemné diskuze, při níž dojde k představení, sladění očekávání od spolupráce a nastavení principů komunikace mezi školou a uvedenými subjekty.

Termín: listopad 2019 – květen 2020

Čas realizace:  vždy na základě individuální domluvy

Místo realizace:  v prostorách zapojených škol

Účastnický poplatek:   žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Garant akce:  Mgr. Lucie Stanjurová (bude předáno novému členovi týmu MAP)