Empatie, erudice, ale především zkušenost. To vše potřebuje dobrý školní psycholog

4. říjen 2018

Společné setkávání, předávaní si zkušeností či řešení aktuálních problémů je velmi důležité. Také z toho důvodu vznikla aktivita podpory práce školních psychologů. První setkání 4. října 2018 v LoveCoWork v Opavě otevřelo obecné téma fungování školních psychologů v rámci školních poradenských pracovišť a jejich spolupráci se subjekty uvnitř i vně školy. V úvodu setkání došlo k vzájemnému představení, sdělení očekávání a definování problematických bodů, které chtějí jednotliví účastníci dále diskutovat. Cílem dalších setkání je zajistit metodické vedení školních psychologů a vytvořit prostor pro jejich sdílení. První schůzka realizovaná se čtveřicí pedagogických psychologů z Opavska nabídla řadu cenných rad a zkušeností, ale zejména neotřelé pohledy na věc. V praxi se školní psychologové setkávají z velké části se zcela ojedinělými případy. Nelze tak uplatnit jednu šablonu a postup na ten či onen případ. Proto velkou roli v řešení problémů hraje nejen erudice, ale především talent, empatie, umění komunikovat a zkušenost. Právě sdílení zkušeností z praxe se ukázalo jako dobrá cesta jak školním psychologům pomoci v jejich práci a zkvalitnit tak péči o žáky v jednotlivých školách. V závěrečné diskusi vyplynula potřeba ověření možnosti vzdělávání lektorů brněnské organizace Mansio a zajištění kurzu zaměřeného na využívání např. emočních karet. Metodičkou a lektorkou akce byla Mgr. Lucie Dobešová a za organizátora byla přítomná a akci moderovala Mgr. Lucie Stanjurová.