Historická dílna

7. říjen 2019
volno 1 ze 12 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogům ZŠ, SVČ a NNO

Obsah: Historická dílna je tematický workshop zaměřený na metody moderní výuky a didaktiky dějepisu. Učitelé dějepisu a dalších humanitních předmětů, studenti, muzejní pedagogové i edukační pracovníci památkových objektů zde mohou sdílet zkušenosti z vlastní praxe, pokládat otázky a řešit problémy, s nimiž se potýkají. Namísto frontálních seminářů nabízí tento praktický seminář prostor pro otevřenou diskuzi a tvůrčí práci v prostředí města.

Lektoři: Za Opavu, z. s., Karlova univerzita v Praze        

Čas realizace:  9:00 – 14:00

Místo realizace:  Matiční dům, Opava + prostředí města (exkurze v centru města Opavy)

Účastnický poplatek: žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení: Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková

Související příspěvky