Inovativní metody práce se zaměřením na polytechnické vzdělávání (3. pokračování)

11. březen 2020
volno 2 ze 15 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   pedagogům MŠ

O čem to bude:  Workshop na téma polytechnika. Již tradičně proběhne celodenní workshop pod záštitou Technických školek. Účastníci si budou moci vytvořit výrobek dle metodického materiálu, který následně mohou vytvořit ve svých mateřských školkách. Účastníci dostanou k dispozici ucelenou metodiku, kterou mohou používat celý rok. Díky účasti na tomto workshopu může školka získat sponzorsky dětský pracovní stůl (tzv. ponk).

Lektorka:  Bc. Jana Šťastná; https://technicke-skolky.cz/

Čas realizace:  8:30  – 15:00

Místo realizace:  Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace

Účastnický poplatek:   žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Poznámka:  Na akci bude k dispozici i balsa. Doporučeno školkám, které dostaly sponzorsky ponk od členů OHK Opava.

Garant akce:  Bc. Martin Hořínek