Inovativní metody práce v MŠ se zaměřením na polytechnické vzdělávání

6. listopad 2019
volno 0 ze 10 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogům MŠ, NNO

O čem to je:   Workshop na téma polytechnika. Již tradičně proběhne celodenní workshop pod záštitou Technických školek (www.technicke-skolky.cz). Účastníci si budou moci vytvořit výrobek dle pracovního postupu, který následně mohou uplatnit ve svých mateřských školách. Účastníci dostanou k dispozici ucelenou metodiku, kterou mohou používat celý rok. Díky účasti na tomto workshopu může následně školka získat pracovní stůl (ponk) jako sponzorský dar od Okresní hospodářské komory Opava.

Lektor: Bc. Jana Šťastná

Čas realizace:  8:30  – 15:00

Místo realizace:  Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace

Účastnický poplatek:   žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Poznámka:  s sebou pracovní oblečení a pevnou obuv, svačinu a pití

Garant akce:  Bc. Martin Hořínek