Inovativní metody práce v ZŠ se zaměřením na polytechnickou výchovu (pátek)

11. říjen 2019
volno 5 ze 10 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ a ZŠ speciálních, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

Obsah:  Hlavním obsahem kurzu je zhotovení min 4 výrobků ze dřeva, které lze využít v hodinách pracovních činností. Důraz je kladen na názornost a zajímavost při vlastním tvoření. Při tvoření je brán zřetel na cílovou skupinu žáklů a rovněž materiální vybavení běžné třídy. Hlavní činností při tvoření bude broušení, stříhání, lepení, ořezávání, natírán atd. Učitelé se seznámí s novými nápady, tyto nápady si prakticky vyzkouší a následně je mohou předat svým žákům.

 Výrobky:

  1. Hrábě (broušení, ořezávání, lepení) – cca 30 min
  2. Roubená chaloupka (broušení, lepení, manipulační činnost, natírání) – cca 50 min
  3. Věšák (broušení lepení, přitloukání hřebíků) – cca 30 min
  4. Krmítko I (broušení, přitloukání hřebíků, ) – cca 40 min

Závěrečné hodnocení + další metodické inspirace (jiné výrobky)

Lektor:  Jan Helis

Čas realizace:  8:30 – 12:30

Místo realizace:  Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o.

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Poznámka: s sebou pracovní oblečení a pevnou obuv, svačinu a pití

Garant akce:  Bc. Martin Hořínek