Inovativní metody práce v ZŠ se zaměřením na polytechnickou výchovu (čtvrtek)

10. říjen 2019
volno 2 ze 10 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  učitelům MŠ, učitelům 2. stupně ZŠ a ZŠ speciálních, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

Obsah: Workshop bude zaměřen na náplň pracovních činností 2. stupně. Proběhne ukázka a vyrábění výrobků ze dřeva, plastu, železa a plechu. Na workshopu se bude pracovat s polotovary, které následně budou pedagogové skládat dohromady pod záštitou p. Jana Helise, který má bohaté zkušenosti v tomto oboru. Více informací na (www.geodeska.cz)

Lektor:  Jan Helis

Čas realizace:  8:30 – 12:30

Místo realizace:  Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o.

Účastnický poplatek:    Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Poznámka: s sebou pracovní oblečení a pevnou obuv, svačinu a pití

Garant akce:  Bc. Martin Hořínek