Inovativní metody ve výuce cizího jazyka AJ, NJ (aktivizační seminář pro učitele)

9. říjen 2019
volno 0 ze 23 místPŘIHLÁSIT SE

POZOR: Změna termínu z 10. na 9. října.

Určeno:  Učitelům jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ

Obsah:  Cílem semináře je získání tipů na konverzační a výukové metody rozvíjející komunikační dovednosti v cizím jazyce. Učitelům budou při semináři prezentovány hlavně náměty na metody zefektivňující osvojení cizího jazyka formou párového učení nebo kooperativního učení. Účastníci si odnesou náměty na rozcvičky, párovou konverzaci, aktivity pro rozvoj slovní zásoby a zásoby frází.

V další části akce bude učitelům představena FLIPPED CLASSROOM, což je metoda a efektivní nástroj k výuce a osvojení jazyka formou videa.

Lektor: Mgr. Lukáš Heřman

Čas realizace: 14:00 – 16:30

Místo realizace: ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13, budova 2. stupně ZŠ

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II: www.mapopavsko.cz, záložka Chystané aktivity

Garant akce:  PhDr. Eva Cveková, tel. 722 912 208

Financováno z prostředků projektu MAP Opavsko II.

Související příspěvky