Inspirace ke změně byla přínosem

6. březen 2019

Aktivitu tvořily tři vzájemně na sebe navazujících setkání, která se uskutečnila 23. října a 20. listopadu 2018 a závěrečné setkání proběhlo 6. března 2019.

První dvě setkání proběhla ve velmi příjemné atmosféře (první v homogenní třídě, druhé v heterogenní třídě). Děti se postupně scházely a vybíraly si v centrech činnosti dle vlastní volby. Bylo vidět, že jsou zvyklé pracovat samostatně a to od malování až po matematické  metody prof. Hejného. „Organizovaná nebyla ani svačina, děti se obsloužily svépomoci, což bylo úžasné. Účastníci hodnotili velmi pozitivně práci dětí ve volitelných činnostech,“ uvedla garantka akce Eva Cveková.  V tomto aspektu podle ní vidí účastníci seminářů rozvoj děti, přípravu na školu a učení dětí samostatnosti a komunikaci. „Absolvování semináře shledaly zúčastněné  jako přínos pro další práci. Naprostá většina se vyjádřila, že tuto aktivitu doporučí svým kolegyním,“ dodala Eva Cveková.

Proběhl také komunitní kruh na téma Anglie-doprava. Účastníkům byla zaslána prezentace s náměty metod NTC neboli unikátního systému učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku.  To vyvolalo podnětnou diskuzi. „Poděkování patří všem učitelkám MŠ Hradec nad Moravicí a paní ředitelce za lidský a motivující přístup včetně  cenných  rad a zkušeností  v práci s dětmi,” podotkla garantka aktivity.

Třetí setkání proběhlo na ZŠ T. G. Masaryka v Opavě. Zde bylo prezentováno, jak tato metoda účinně rozvijí logické myšlení a jak právě učitelky MŠ mohou novým přístupem značně posílit rozvoj logického, kreativního myšlení dětí předškolního věku. Bylo nabídnuto mnoho činností, které lze s dětmi procvičovat zábavnou formou a přitom děti rozvíjet.