Inspirace ke změně v MŠ (2. kurz)

20. listopad 2019
volno 0 ze 10 místPŘIHLÁSIT SE

Pozor: změna termínu, aktivita začíná 10. října 2019

 

Určeno:  pedagogickým pracovníkům MŠ včetně vedoucích pracovníků

Lektorky:  pedagožky MŠ Hradec nad Moravicí

Aktivita obsahuje cyklus tří seminářů s cílem seznámit pedagogy MŠ s metodou NTC v praxi, a to pod vedením proškolených pedagogů v této metodě. Metoda je unikátním učením dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Realizace cvičení s dětmi v prostředí MŠ včas připraví dítě na bezproblémový a úspěšný vstup do 1. třídy ZŠ.

1. setkání: Teoretická část k metodě NTC (proč, nač, k čemu, zkušenosti) + ukázková hodina v podobě přímé práce s dětmi, prezentace pomůcek, rozbor, diskuse
2. setkání: Metody NTC + ukázková hodina v podobě přímé práce s dětmi, prezentace pomůcek, rozbor, diskuse
3. setkání: Návaznost MŠ – ZŠ, přínos metody NTC u školáků + ukázková hodina v podobě přímé práce s dětmi, prezentace pomůcek, rozbor, diskuse.

Termín kurz sestává ze 3 setkání. Při přihlášení se zavazujete absolvovat všechna 3 setkání. Termíny jsou následující:
1. setkání – 10. října 2019
2. setkání – 12. listopadu 2019
3. setkání – 20. listopadu 2019

Čas konání: vždy 8:00 – 12:00

místo konání:
1. a 2. setkání v MŠ Hradec nad Moravicí (jedná se o školku spolupracující s Mensou)
3. setkání – ZŠ T. G. Masaryka, Opava (jedná se o školku spolupracující s Mensou)

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Poznámka:
Přihlášením se zavazujete k absolvování všech tří setkání v rámci jednoho kurzu.

Absolventi této aktivity budou mít přednostní možnost absolvovat cyklus seminářů organizovaných Mensou ČR (aktivita Cesta ke změnám – Mensa do školky, bude realizováno v Opavě 2020 pod záštitou lektorů Mensy ČR)

Garant akce:  PhDr. Eva Cveková