Inspirativní hodina – čtení mě baví

volno 8 ze 8 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno: Učitelům 1. stupně ZŠ, členům PS ČG

Obsah:  Přímo ve výuce Vám budou předvedeny konkrétní metody práce se žáky zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti.. Hodina bude probíhat v malotřídní škole.  Cílem je rozvoj vědomého čtenářství a vytváření kladného vztahu k vlastní četbě. Následovat bude rozbor ukázkové hodiny a moderované vzájemné sdílení účastníků o využívaných metodách práce ve vlastní výuce.

Lektorka:  Mgr. Blanka Drozdková

Termín: leden 2020

Čas realizace: 8:00 – 11:30

Místo realizace: ZŠ a MŠ Kyjovice

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II.

Garant akce:  PhDr. Eva Cveková, tel. 722 912 208

Financováno z prostředků projektu MAP Opavsko II.