Inspirativní hodina – čtení mě baví

11. únor 2020
volno 0 ze 6 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ, členům Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost

Obsah:  Přímo ve výuce vám budou předvedeny konkrétní metody práce se žáky zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti.. Hodina bude probíhat v malotřídní škole.  Cílem je rozvoj vědomého čtenářství a vytváření kladného vztahu k vlastní četbě. Následovat bude rozbor ukázkové hodiny a moderované vzájemné sdílení účastníků o využívaných metodách práce ve vlastní výuce.

Lektorka:  Mgr. Blanka Drozdková

Čas realizace: 9:00 – 12:30  (9:00 – 10:35 – výukový blok; rozbor)

Místo realizace: ZŠ a MŠ Kyjovice

Přihlášení:  na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II

Garant akce:  PhDr. Eva Cveková, tel. 722 912 208

Financováno z prostředků projektu MAP Opavsko II.