Inspirativní hodina ukázala, že čtení může bavit

11. únor 2020

Inspirativní hodina aneb Čtení mě baví. Tak se jmenovala aktivita, která se uskutečnila 11. února 2020 v malotřídní škole ZŠ Kyjovice. Účastníci měli možnost zúčastnit se výukového bloku pro smíšenou skupinu žáků 4. a 5. ročníku. “Inspirativní hodina byla vedena formou workshopu, kdy se účastníci aktivně podíleli na plnění zadaných úkolů společně s dětmi,” upřesnila garantka akce Eva Cveková. V úvodní části lektorka zařadila aktivitu nazvanou „čtenářská loterie“. Hlavním cílem této aktivity bylo představit dětem nové knižní tituly. Každý si vybral obálku s kopií první stránky představovaných knih. Po přečtení se zamýšlel nad tím, zda by si knihu dočetl nebo ne. Poté se děti s účastníky sešli ve čtyřčlenných skupinách a diskutovali o představovaných knihách. “Jednou z nabízených knih byla kniha Lichožrouti, které byla věnována druhá část výukového bloku,” přiblížila dále Eva Cveková. Děti pracovali s obrázky postaviček z knihy, dále pak s básní Pavla Šruta s názvem Lichožrouti. Hlavním cílem této části lekce bylo vyvození znaků poezie a převedení příběhu, který báseň obsahovala do vyprávění, které děti ve skupinách napsaly. Před samotným psaním vyprávění děti sestavily mapu svých příběhů, ve které uvedly, jaké postavy budou v jejích příbězích vystupovat, v jakém prostředí a jaký bude hlavní děj. Vzdělávací aktivita byla zakončena reflexí výukového bloku. Účastníci si připomněli průběh, přemýšleli nad čtenářskými cíli. Na závěr účastníci aktivity sdíleli příklady dobré praxe ze svých škol. Diskutovali o tom, jak rozvíjet čtenářskou gramotnost ve výuce dětí na 1. stupni.