Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami

16. březen 2020
volno 0 ze 10 místPŘIHLÁSIT SE

Omlouváme, akci jsme byli nuceni zrušit.

 Určeno:  školním psychologům, psychiatrům, psychoterapeutům, pracovníkům krizových center či sociálním pracovníkům.

O čem to je:  Celodenní kurz bude zaměřen na práci se všemi třemi typy nabízených karet, které mají společný svůj projektivní charakter a možnost široké škály použití v různých kontextech a s různými cílovými skupinami.

Terapeutické karty COPE ulehčují přístup člověka k jeho vnitřním pocitům, tvořivé imaginaci, podporují sdílení traumatické události a pomáhají klientům nacházet vlastní copingové strategie založené na jejich komunikačním stylu. V neposlední řadě práce s nimi podporuje proces uzdravování. Pomáhají odkrývat a vyjádřit názor klientů na život a jejich jedinečné strategie zvládání zátěže. Na kurzu bude větší část věnována tomu, jak pracovat s kartami COPE. Karty je možné využít v individuální i skupinové terapii dětí i dospělých, v poradenství a práci na osobnostním rozvoji klientů.

Karty PŘÍBĚHY/MOŘE se využívají v kariérovém poradenství, individuálním poradenství a psychoterapii, ve skupinové intervenci ve školách a organizacích.

Karty MOŘE EMOCÍ seznámíme se s využitím karet při práci s rodinou, školní třídou i s dospělými (pedagogický sbor, organizace).

Lektor: Mgr. Magda Shymon

Čas realizace:  9:00 – 16:00

Místo realizace:  bude upřesněno

Účastnický poplatek:  Akce je hrazena z prostředků projektu MAP Opavsko II, zájemci o účast jsou však po přihlášení na akci povinni zaplatit na účet č.: 1855848319/0800 vratnou kauci ve výši 500,- Kč. Kauce bude vrácena v den konání kurzu.

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Za přihlášené se považují zájemci, kteří uhradili vratnou kauci tak, že byla na výše uvedený účet připsána nejpozději 12. března 2020.

Garant akce:  Ing. Daniela Nováková