Jak na efektivní komunikaci školy s rodiči

16. prosinec 2020
volno 17 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, včetně vedoucích pedagogických pracovníků, asistentům pedagoga

Obsah:   Účastníci společně proberou potřeby školy a rodiny a identifikují vzájemné třecí plochy a zdroje nedorozumění a konfliktů. Následně budou vysvětlena rizika komunikačních pastí uvnitř pedagogického sboru, které se podílejí na vzniku konfliktních situací mezi školou a rodinou.

Déle budou představeny si a rovnou i vyzkoušeny principy a postupy vhodné k vedení rozhovoru s člověkem rozčíleným, slovně agresivním i plačícím. Účastníci si odnesou principy zklidňující a profesionální komunikace, které jim pomohou nejen v každodenní praxi, ale i v běžném životě.

Lektor:  PhDr. David Čáp, Ph.D. (Katedra psychologie Filozofické fakulty UK)

Čas realizace: 9:00 – 16:00

Místo realizace: Lidový dům, Opava (Otická 1711/10)

Účastnický poplatek:    Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce. V případě, že se nemůžete zúčastnit a jste přihlášení, svou účast omluvte u garanta akce. Vaše místo bude neprodleně nabídnuto náhradníkům.

Garant akce:  Ing. Daniela Nováková (novakova@masopavsko.cz)