Jak přivést k životu ŠVP – panelová diskuse

volno 19 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogům MŠ, ZŠ

O čem to je:  Cílem diskuse bude hledat cesty k ŠVP jakožto živému dokumentu, který pomáhá všem aktérům vzdělávacího procesu. Diskuse je vhodná právě pro ty z vás, kteří ŠVP máte, ale cítíte, že byste to chtěli udělat lépe. Nebo je vám jasné, že byste měli vnést do pedagogické koncepce systém a řád, ale nevíte, ze kterého konce začít. Možná je pedagogická koncepce vaší školy manifestem vašich pedagogických ideálů, ale zároveň i pedagogických ideálů vašich předchůdců, nebo kolegů, kteří již ve škole nepracují. Možná máte skvěle popsané cíle, ale chybí vám ujasnit si, jak se k nim dostanete. Možná jste při psaní čerpali z různých zdrojů a zapomněli je uvést. Možná jste naplánovali spoustu věcí, ale už nemáte prostor je vyhodnocovat.

Společná diskuze s dlouholetými odborníky se zaměří na výše uvedená témata.

Průvodci:  Johana Passerin, Asociace lesních mateřských škol (potvrzeno), další odborníci v jednání (např. PaedDr. Leoš Tesárek a další)

Termín:  únor 2020 (bude upřesněno v Katalogu 2 a na webových stránkách)

Čas realizace:   bude upřesněno v Katalogu 2 a na webových stránkách

Místo realizace:   bude upřesněno v Katalogu 2 a na webových stránkách

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.

Garant akce: Bc. Kateřina Skalíková