Jak přivést k životu ŠVP – panelová diskuse

volno 19 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogům MŠ, ZŠ

O čem to je: Cílem diskuse bude hledat cesty k ŠVP jakožto živému dokumentu, který pomáhá všem aktérům vzdělávacího procesu. Diskuse je vhodná právě pro vás, pokud již ŠVP máte, ale cítíte, že byste to chtěli udělat lépe. Nebo je vám jasné, že byste měli vnést do pedagogické koncepce systém a řád, ale nevíte, ze kterého konce začít. Možná je pedagogická koncepce vaší školy manifestem vašich pedagogických ideálů, ale zároveň i pedagogických ideálů vašich předchůdců, nebo kolegů, kteří již ve školce nepracují. Možná máte skvěle popsané cíle, ale chybí vám ujasnit si, jak se k nim dostanete. Možná jste při psaní čerpali z různých zdrojů a zapomněli je uvést. Možná jste naplánovali spoustu věcí, ale už nemáte prostor je vyhodnocovat.

Termín:  bude upřesněno na webových stránkách

Čas realizace:  bude upřesněno na webových stránkách

Místo realizace:  bude upřesněno na webových stránkách

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.

Garant akce: Bc. Kateřina Skalíková