Jak ve výuce pracovat s nadanými žáky – praktické rady a doporučení (odpovědi a zamyšlení nad dotazy účastníků semináře)

volno 20 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  učitelům ZŠ

Obsah: Každý žák je jiný, vyvíjí se a dospívá. Nadaní žáci nejsou výjimkou. Jejich jinakost je však obvykle hlubší, prožívání citlivější a vnímavost zostřenější. Nehledě na jejich vyšší kognitivní schopnosti.

Toto vše klade velké nároky na učitele. A to nejen po stránce znalostí oborů, které vyučují nebo po stránce pochopení specifik a potřeb nadaných žáků, ale také z hlediska vedení třídního kolektivu, jehož je nadaný žák součástí. Cílem semináře bude společně s účastníky odhalit základní postupy a strategie, jak ve výuce pracovat s nadanými žáky a jak se k nim chovat.

Pro zdárný průběh semináře je zásadní,  aby si učitelé nachystali dotazy a otázky, které budou zodpovězeny na místě.

Lektorka:  doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Termín:   podzim 2020

Čas realizace:  14:15 –  16:30

Místo realizace:    ZŠ T. G. Masaryka Opava

Financováno z prostředků projektu MAP Opavsko II.

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce. V případě, že se nemůžete zúčastnit a jste přihlášení, svou účast omluvte u garanta akce. Vaše místo bude neprodleně nabídnuto náhradníkům.

Garant akce:  PhDr. Eva Cveková, tel. 722 912 208