Jak vést děti k zájmu o přírodní vědy, zjisťovala učitelská kavárna

15. listopad 2018

Právě k tomu účelu byly zřízeny tzv. Učitelské kavárny v Obecním domě v Opavě. Zájemci mají možnost inspirovat se a sdílet své zkušenosti s dalšími kolegy a to v neformálním prostředí. Že to funguje, ukázala také kavárna realizovaná 15. listopadu pod vedení garantky aktivity Bc. Kateřiny Skalíkové. Akce se zaměřila na metodiku pedagogů přírodních věd. Prvním speciálním zvaným hostem byla Mgr. Veronika Hlubková (koordinátorka Ekoškoly vzdělávacího centra Tereza v regionu), která představila vizi tzv. „7 kroků k Ekoškole“ a její praktické fungování s přesahy do environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a možnosti vytvoření ekokodexu. Druhým speciálním hostem byl Ing. Michal Drexler, zástupce firmy Bricks4Kidz , které se zaměřuje na prožitkové vzdělávání pomocí kostek Lega. Program funguje a staví na principu STEM (věda, technologie, matematika, strojírenství) a zahrnuje také vzdělávací programy a praktické ukázka složení modelu. Šestice přítomných poté diskutovala o současné situaci a shodli se na značné neochotě škol v předávání si zkušeností a příkladu dobré praxe. Jako důvod uvedli snahu o konkurenceschopnosti škol v Opavě spojenou s bojem o kvalitní žáky. Děkujeme všem přítomným za účast a diskusi a těšíme se na další setkání, třeba opět „u kávy“.