Jiřina Bednářová představila i Klokana

23. leden 2019

Jak přistupovat k pedagogické diagnostice a jak by měla vypadat. I o tom hovořila na svém celodenním semináři 23. ledna v Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě Jiřina Bednářová z Brna. V úvodu také přiblížila jak vznikl nápad na vytvoření sady diagnostických pomůcek nazvané Klokanův kufr, která koluje po školách Opavska a Vítkovska i díky Místní akční skupině Opavsko, která ji zájemců do škol zapůjčuje. Jiřina Bednářová zdůraznila, že pedagogická diagnostika má smysl pouze tehdy, když slouží jako podklad k pedagogické intervenci. Řeč byla také o tom, kdy pedagogický pracovník vlastně diagnostiku provádí a že je to vlastně neustálý proces. Jiřina Bednářová definovala také diagnostické otázky a rozčlenila diagnostiku a statickou a dynamickou. Podnětného semináře se účastnilo okolo pětadvaceti zájemkyň z řad učitelek mateřských škol a dalších školských zařízení a institucí z Opavska i Vítkovska.

Fotogalerii najdete zde:
http://www.mapopavsko.cz/jirina-bednarova-predstavila-nejen-klokana/

Milan Freiberg