Kariérové poradenství nově – INFORMA

volno 25 ze 25 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům

O čem to je:  V rámci aktivity budou svolání výchovní poradci a další odborníci z oblasti kariérového poradenství. Předmětem setkání bude podání zpětné vazby přímo od pedagogů, kteří se nové podoby Informy (Veletrhu povolání) zúčastnili. Následně bude zpětná vazba zakomponována do dalších ročníků tohoto Veletrhu.

Na setkání budou přítomni zástupci Okresní hospodářské komory Opava a  Úřadu práce, kteří v současné chvíli celý Veletrh připravují.

Termín:  listopad 2019 (bude upřesněno na webových stránkách)

Čas realizace: 14:00 – 16:00

Místo realizace:  bude upřesněno

Účastnický poplatek:    žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce: Bc. Martin Hořínek