Veletrh povolání – reflexe

20. listopad 2019
volno 38 ze 50 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům

O čem to je:  V rámci aktivity budou svolání výchovní poradci a další odborníci z oblasti kariérového poradenství. Předmětem setkání bude podání zpětné vazby přímo od pedagogů, kteří se Veletrhu povolání (dříve Informa) zúčastnili. Následně bude zpětná vazba zakomponována do dalších ročníků tohoto Veletrhu.

Na setkání vystoupí ředitelka Okresní hospodářské komory Opava Miluše Psotová s tématem spolupráce zaměstnavatelů a exkurzí do firem, speciální pedagožka Zuzana Pavelová s příspěvkem o kariérovém poradenství s ohledem na děti se speciálními potřebami. Přítomni budou i členové MAP týmu Ing. Daniela Nováková a Bc. Martin Hořínek. Nebude chybět prostor pro diskusi.

Čas realizace: 14:00 – 16:00

Místo realizace:  KUPE Opava

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce: Bc. Martin Hořínek