Kariéroví poradci hodnotili Veletrh povolání

20. listopad 2019

V rámci aktivity byli svolání výchovní poradci a další odborníci z oblasti kariérového poradenství. Předmětem setkání bylo podání zpětné vazby přímo od pedagogů, kteří se účastnili Veletrhu povolání (dříve Informa). Jejich zpětná vazba bude následně zakomponována do dalších ročníků tohoto Veletrhu. “Na setkání vystoupili zástupci Okresní hospodářské komory Opava Dr. Walo Hinterberger s tématem spolupráce zaměstnavatelů a exkurzí do firem, speciální pedagožka Zuzana Pavelová s příspěvkem o kariérovém poradenství s ohledem na děti se speciálními potřebami,” přiblížil garant akce Martin Hořínek. Akce se dále účastnili zaměstnanci Úřadů Práce – Opava, kteří akci garantovali jako hlavní organizátoři. Jako host se setkání účastnila i vedoucí opavské pobočky KVIC, která bude přebírat pomyslnou štafetu kariérového informatoria v září 2020.