Kariéroví poradci se seznamovali s vedením rozhovoru

29. listopad 2019

Kurz určený kariérovým poradcům se uskutečnil 29. listopadu 2019 v LoveCoWork v Opavě. Jeho účastníci byly poučeni o zásadách vedení rozhovoru s klientem. Seminář vedly Dorota Mazdiová a Jana Svobodová. Lektorky v úvodu přiblížily, jak navodit atmosféry a především pocitu bezpečí a důvěry. Klíčové také podle nich je jasné definování zakázky, tedy oboustranné ujasnění proč se daný rozhovor koná a co od něj zúčastnění očekávají. “Lektorky se také zabývaly mapováním neboli kladením dotazů tak, aby ze strany klienta došlo k řízenému sebepoznání,” uvedla garantka akce Daniela Nováková. Pak se lektorky zabývaly například tzv. plánem akčních kroků, který spočíval v řízeném vedení klienta k tomu, aby si sám naplánoval konkrétní kroky, které povedou k získání zvoleného povolání. Hovořilo se i o tom, jak pracovat s oceněním nebo o zpětné vazbě od klienta. “Evaluace kurzu byla provedena formou rozhovoru se všemi zúčastněnými v závěru kurzu – účastnice byly velmi spokojené, vyzdvihovaly především přínos v uvědomění si důležitosti jasného nastavení jednotlivých procesních kroků při vedení rozhovoru, způsobu kladení dotazů a naslouchání klientovi,” doplnila Daniela Nováková.

Související příspěvky