Konference IMPULZ se věnovala společnému vzdělávání

14. říjen 2019

Konferenci nazvanou IMPULZ – lepší škola pro všechny uspořádala 14. října 2019 Místní akční skupina Opavsko z. s. v rámci Místního akčního plánu pro Opavsko a Vítkovsko. Vedle Roberta Čapka, který vystoupil s příspěvkem Cesta pedagogického hrdiny, si návštěvníci mohli vyslechnout Martina Hofmana a jeho  přednášku o zdravém klimatu ve třídě i ve škole.  Nechyběla ani Olga Kusá, která se věnovala asistentům pedagoga či Lukáš Radostný s Martinem Sedláčkem a jejich Emoční sebeobrana pro učitele.