Konference nabídla recepty, jak učit venku

12. únor 2019

Místní akční skupina Opavsko realizovala v rámci vzdělávacího programu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání pro oblast Opavska a Vítkovska konferenci nazvanou VÝUKA PRO BUDOUCNOST – JAK VYCHOVÁVAT A UČIT VENKU, která byla určena hlavně pro všechny, kteří

  • již tušili výhody venkovního prostředí na průběh učení a poznávání,
  • již měli dobrou zkušenost s propojením procesu vzdělávání a venkovního prostředí,
  • se o principech výuky a výchovy venku chtěli dozvědět více.

O tom, zda je učení venku výukou budoucnosti, nám přednášeli vážení hosté, kterými byli:

PhDr. Tereza Valkounová – zástupkyně a spoluzakladatelka Asociace mateřských lesních školek, která hovořila o bezpečném riziku, a Mgr. Petr Daniš – ředitel pražského Vzdělávacího centra Tereza, který se věnoval problematice výuky a výchovy mimo školu, v přírodním prostředí a který je autorem nedávno vydané knihy „Děti venku v přírodě – ohrožený druh?“.

Konference byla rozložena do dvou bloků – první z nich byl určen zejména pedagogům a druhý z nich pak rodičům. Po každém lektorském příspěvku měli přítomní možnost pokládat otázky, náměty a diskutovat mezi sebou.

Za připravené prostory a občerstvení srdečně děkujeme místní Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole Opava.

 

Úryvky z vystoupení obou lektorů:

Mgr. Petr Daniš

Jaké výhody a nevýhody má učení venku?

Co nám pohyb venku přináší? Co přináší vzdělávání venku učitelům?

Jak vytvořit podpůrný prostor pro školy, aby bylo vzdělávání co nejlepší?

„Před vynálezem škol sec člověk učil venku z 99%.“

„Samotná přítomnost v zeleni zlepšuje pozornost.“

„Učení venku děti více baví.“

„Uspokojováním tří základních psychologických potřeb se posiluje motivace k učení: potřeba autonomie, potřeba kompetentnosti a potřeba sounáležitosti.“

„Někdy děti zlobí proto, že je učení nebaví, protože nesplňuje jejich potřeby.“

„Když najdete něco, co zajímá ohrožené děti, jdou do toho na 110%.“

„Děti, které nemají šanci být venku, nemají šanci se plně rozvinout.“

„Pedagogové tvrdí, že je učení venku sice náročnější, ale stojí za to.“

„Bariéry někdy naskakují jako zástupné problémy.“

„Velký problém pro učitele může být organizování výuky.“

„Podle výzkumů děti primárně upřednostňují měnící se přírodní prostředí.“

„Venkovní učebna může být mezistupněm ke vzdělávání v přírodě.“

„Při procesu vzdělávání venku vidím dva hlavní problémy: učitelé nemají zkušenosti a nevěří si a mají málo místní podpory.“

„Vzdělávání je společná věc, proto se musí řešit společně.“

„Klíčové je vytváření kolegiální podpory uvnitř škol.“

 „Je výrazně menší svoboda pohybu než dříve.“

„Pokud mají lékaři k dispozici prášky, najdou si odpovídající diagnózu.“

„Kontakt dětí s přírodou: snižuje nadváhu a obezitu, zlepšuje imunitní systém, snižuje stres, úzkosti a deprese, zvyšuje spokojenost (ekoterapie), zlepšuje pozornost a soustředění, snižuje agresivitu a násilí, rozvíjí emoční a sociální stránku, štědrost a sdílení. 

„Přínosy svobodné hry, mimo jiné, jsou: zvyšuje pohyb, zvyšuje spokojenost a sebedůvěru, učí sociálním dovednostem, rozvíjí strukturu a fungování mozku.“

„Podle výzkumů je nejoblíbenější aktivitou dětí ve věku 7-15 let hraní venku.“

„Mezi hlavní přínosy učení venku náleží: zlepšení vzdělávacích výsledků, zlepšení soustředění a chování, zlepšení motivace k učení.“

„I to, že jsme se tady dnes společně setkali, je naděje …“

 

Publikace k tématu:    

Tajemství školy za školou

https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2019/01/Tajemstvi_skoly_za_skolou_po_strankach.pdf

Děti venku v přírodě – ohrožený druh?

https://jdeteven.cz/_files/userfiles/Ebook/MZP_Deti_venku_v_prirode29112016.pdf

dále www.jdeteven.cz, www.svobodnahra.cz, www.ucimesevenku.cz

 

PhDr. Tereza Valkounová

Čeho se při pohybu s dětmi venku nejvíce bojíme?

A co potřebujeme k tomu, abychom se tolik nebáli?

Kde žijí nejšťastnější lidé na světě?

 

„Děti hledají opravdovost a tu nacházejí v přírodě.“

„Dětský přístup ke světu: hra = vzdělávání.“

„Lesní školky mají velkou výhodu v tom, že si je rodiče vědomě volí.“

„Důležité je předcházet strachu rodičů tím, že je informujeme předem o tom, co budeme dělat – jít ven za každého počasí, používat pracovní nástroje apod.“

„Dítě v rizikové situaci věří sobě a cítí také naši důvěru.“

„Dítě zákon gravitace prostě objevuje tak, že nějakou věc opakovaně hází na zem. Zkouší to.“

„V každé situaci můžete hledat „Ano a jak?“

„Společnost se nám snaží říct, že dobrý pedagog a rodič = kontrolující pedagog a rodič – aby žádné riziko nevzniklo.“

„Častým obrázkem je hyperaktivní rodič svázaný úzkostí a strachem. Společnost nám neustále připomíná: „To je dobře, že se bojíte.“

„Důvěra a odvaha je klíčem ke svobodě učit (se).“