Koordinátoři parlamentů si vyměňovali zkušenosti

25. říjen 2018

Zakládáte školní parlament a potřebujete poradit? Nebo chcete tipy na to, jak činnost už fungujícího parlamentu vylepšit? I takovými tématy se zabývali na svém setkání 25. října koordinátoři školních parlamentů. Akce byla součástí Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Opavska.

Průvodcem na setkání s tematickou školních parlamentů byl Petr Kantor, koordinátor takových mládežnických samospráv v Karviné, Českém Těšíně a Třinci. Je také činný v rámci MAP Karvinskou a v Asociaci středoškolských klubů a programu Erasmus +. Setkání zahájil příběhem Mládežnické rady Karviná, u kterého od jejího vzniku v roce 2013 stál. Přiznal, že inspiraci k založení tohoto mládežnického parlamentu s kolegy čerpal u Opavského zastupitelstva dětí a mládeže. A ukázal tím, že vzájemné obohacování a inspirování má svůj význam a role inspirátora a inspirovaného se často mohou střídat. V další části pak Petr Kantor hovořil o projektech, které Mládežnická rada Karviná iniciovala a pořádá. Popsal i metody fungování školních parlamentů, zaměření na akce, které přesahují rámec školy nebo dokonce hranice města a republiky a přiblížil několik metod práce takového školního samosprávného orgánu. Inspirativní setkání doplňovali jednotliví účastníci i příklady ze svých vlastních parlamentů. Z diskuse také vzešel námět k pravidelným setkáváním a udržování kontaktu, byť hlavně pomocí „přítele na e-mailu.“ Čtyřhodinové setkání přineslo mnoho námětů, inspirací nebo tipů na další vylepšení činnosti školních parlamentů.

Milan Freiberg

Související příspěvky