Lektor přiblížil finanční gramotnost formou hry

2. duben 2019

Workshop zaměřený na finanční gramotnost v oblasti pojištění rizik spojený s hraním hry vedl Tomáš Kořený ze společnosti Finanční svoboda. Akce se uskutečnila 2. dubna 2019 v Opavě, v sídle opavské pobočky KVIC. Lektor se během workshopu zaměřil hlavně na to, které životní situace pojišťovat a u kterých je to zbytečné. Zmínil také, jak se pojistné potřeby mění s věkem a životními situacemi a na jakou částku by člověk měl být pojištěn a jakou přitom volit spoluúčast. Tomáš Kořený se také zabýval tím, jak ušetřit na pojistném a jak si své pojistné smlouvy zkontrolovat. K lepšímu pochopení zvolil lektor metodu zážitkovou – hraní hry, simuloval situace  a následně upozornil na chyby a úskalí, kterých se lidé dopouštějí v důsledku nevědomosti. „Všichni účastníci hodnotili seminář jako velmi přínosný a konstatovali přenos povědomí  a informací pedagogům a tím potažmo žákům,“ uvedla garantka akce Eva Cveková.