Lidová kultura – písničky a tance určené dětem

24. říjen 2019 - 28. listopad 2019
volno 19 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ, SVČ a NNO

Obsah:  Hlavním cílem cyklu je začlenit regionální tradice lidové kultury zpět do výchovy mateřských škol a vyučování prvního stupně základních škol. Tím se prohlubuje i rozšiřuje poznání dětí i aktivizuje jejich přístup k tradicím lidové kultury kraje, v němž žijí. Seznámení se s folklorem, který je součástí našeho kulturního dědictví, má kromě jiného tři významné důsledky: pomáhá budovat kulturní a regionální identitu dítěte, navázat pevný a odpovědný vztah k místu jeho bydliště a je východiskem poznání celonárodní kultury i kultur cizích.

Lektoři:
Mgr. Soňa Wenzelová (ředitelka SVČ Opava, vedoucí dětského folklorního souboru Úsměv a folklorního souboru Vrtek, absolventka studia Školy folklorních tradic)

Gabriela Stanzelová (pedagog SVČ Opava, vedoucí přípravky DFS Úsměv, tanečnice FS Vrtek)

Termíny:  Program je rozdělen do několika termínů. Přihlášením se účastník zavazuje absolvovat všechny níže uvedené termíny v roce 2019.

  1. 10.
  2. 10.
  3. 11.
  4. 11.
  5. 11.

Čas realizace:  9:00 – 12:00

Místo realizace:  SVČ Opava, Jaselská 4

Účastnický poplatek:   žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.

Garant akce:   Bc. Kateřina Skalíková