Malí šikulové – PROBÍHÁ

Určeno:   Předškolákům v MŠ

O čem to je:   Cílem aktivity je rozvíjení manuální a technické zručnosti dětí předškolního věku v mateřských školách. Pod vedením studentů Střední průmyslové a umělecké školy Opava se děti seznamují se stavbou a konstruováním podle předlohy. Zhotovují modely zvířat, letadel aj. Děti nacházejí své vzory a přirozeně se u nich rozvíjí kreativita, fantazie, psychomotorické dovednosti a manuální zručnost. Využívat budou stavebnice Kreokit, Walachia masive, Makedo.

Lektoři:  Studenti Střední školy průmyslové a umělecké, Opava pod vedením Ing. Karla Procházky (technické obory) a Mgr. Jitky Oboňové (umělecké obory)

Termín:  Přesné termíny a čas realizace jsou řešeny individuálně pedagogem Střední školy průmyslové a umělecké, Opava po dohodě s ředitelkou MŠ.

Rozsah:   Několik setkání, vždy odpoledne 1x týdně v rozsahu 1 h

Místo realizace:  V prostorách MŠ

Účastnický poplatek:   Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Poznámka:  Pro školní rok 2019/2020 aktivita již obsazena.

Aktivitu využívá MŠ Pekařská, Opava (pilotní ověření).

Garant akce:  PhDr. Eva Cveková