Mimoopavským školkám chybí neformální setkávání

21. květen 2019

Témata pracovního, občanského a rodinného práva s uvedením konkrétních příkladů z praxe prezentoval účastníkům semináře pro Opavsko i Vítkovsko JUDr. Alexander Messe. Aktivita proběhla v příjemné a pracovní atmosféře. Bonusem aktivity bylo zaslání podrobné prezentace k jednotlivým okruhům, vzory dokumentů a především možnost konzultace s  případnými problémy. „Nedílnou součástí byla diskuze mezi účastníky, výměna zkušeností  a znovu se potvrdila skutečnost, že mateřským školám, zvláště těm opavským chybí neformální setkání s výměnou zkušeností a příkladů dobré praxe,“ uvedla garantka akce Eva Cveková.